martedì, gennaio 15, 2008

Mae Nain yn dweud...

[plys Anti Blod] Ar lesbians:
“Roeddan ni’n clywed am wrywgydiwrs, ond ddim y lesbians ‘ma. Maen nhw’n bob man rŵan.”

Ar y tywydd yn Sir Fôn:
“Os mai’n ddrwg yn Llangefni, mai’n ddrwg ym mhob man”

Ar dorri pysgod:
“Ti angen cyllall dda i dorri ffish, ‘motsh pwy wyt ti.”

Ar Gaerdydd:
“Maen siŵr bod ‘na lot o darcis yn byw ffor’ma does?”
“Pryd ti’n dod nôl i Gymru o Gaer acw?”

Ar Dad:

“Dydi dy dad da i ddim”

2 commenti:

Cer i Grafu ha detto...

Dyw dy famgu ddim yn un dda am y cywirdeb gwleidyddol 'ma odi ddi?

Pych, pwy ots - hir oes iddi!

Anonimo ha detto...

Ddudodd f'nain i wrthai dwrnod blaen mod i'n ceisio bod tha un o'r "blacs" am fod gen i wallt mawr:
"Oll tisho rwan di roli fo ganji yno fo!" Ma hynny yn rong mewn sawl ffor gwahanol! Un diniwed ydy hi. Man ddrwg iawn gen i!