martedì, gennaio 31, 2006

Lobsgows, Lowri Dwd a babanod drewllyd

Ew, gennai lu o straeon i chi heddiw! Yn gyntaf dwisho brolio fy mod i wedi gwneud lobsgows o rhyw math hyfryd neithiwr a chytunasant bawb oll gyda mi. Ond, ar y cyfan, dyddiau annifyr y bu'r rhai diwethaf, yn enwedig wedi'r parti lle'r unig ddiddanwch imi'n bersonol oedd fy nain Eidaleg yn popio balwns a mynd yn gyffredinol wallgo (I 'ave to 'ave something to do, dywedodd) a chwerthin fel injan car sy cae dechrau.

Dechreuodd wrth i mi a Gwenan wneud ein ffordd i lawr o Gaer i Gaerdydd. Mae Amwythig, fel y tybiais, yn crap. Ond roedd y tren i Gaerdydd yn ORLAWN a roeddwn i'n sefyll yn y darn rhwng y carijys: wrth y toiled. A dyma rhyw foi a babi yn mynd mewn 'na a dod a allan a ffycin hel oedd 'na ddrewdod. Arclwy' oni'n teimlo'n sal. Dw i wedi dweud cant a mil o weithiau mae babanod yn sgym, ond roedd hwnnw'n afiach. Fo fydd y plentyn drewllyd yn y gornel 'sneb yn licio sy'n pigo'i drwyn ac yn bwyta clai. Ych a fi, cont iddo fo. Wedyn mi gefais bleser cwmni Huw Psych pan fu imi ffeindio lle i eistedd, wrth i ddyn dros y ffordd taro golygon milan arnom a'n hiaith estronol, anwar.

Heddiw mae'n ben-blwydd ar Lowri Dwd, Dwd mwyaf enwog Llanrwst a Thrwyn enwocaf y Gym Gym. Pen-blwydd hapus, Lowri ... byddwn i'n ddweud oni bai am yr ARTAITH mae hi wedi'n rhoi i drwodd heddiw! O. Mai. God. Tyrd efo fi i'r ddarlith cynta 'ma dw i efo, ella mond fi fydd yno a ella nei di newid i'r modiwl yma. Iawn, Lowri, f'anwylyd, i ti mi a wnaf.
Felly fe euthum i ddarlith I Fyd Y Faled (am deitl ponslyd!), cyn iddi Hi sylweddoli nad oedd Hi ychwaith wedi cofrestru i'r ddarlith, ac felly ddim angen bod yno ei hun. Mae'n un peth mynd a rhywun i ddarlith dydyn nhw ddim yn gwneud y modiwl, ond i fynd a rhywun i ddarlith does yr un ohonoch chi ynddo? W. Oni'n flin. Blin iawn. Yn enwedig o ystyried bod ein darlithydd (sy'n hynod annwyl a blewog) wedi gofyn imi o flaen pawb os oeddwn i'n canu baledau ar y carioci.

Do'n i'm yn rhyw hapus iawn yno achos oeddwn i'n drewi o genin a roddais i mewn i'r bwyd neithiwr drwy'r ddarlith. Felly gwell mi olchi 'nwylo.

sabato, gennaio 28, 2006

Ieeeei! Chwech diwrnod o flogio a dw i'm yn gorfod gwneud dim mwy! Diolch i Dduw achos dw i'n rhedeg allan o straeon i'w hadrodd. Wir-yr.

Oni'n Morrison's Bangor heddiw; roedd Mam wedi gyrru fi yno er mwyn cael 'chydig mwy o fwyd i'r parti fawr heno. Wel, breaded mushrooms, beth bynnag. Oeddwn i'n teimlo fel nob yn mynd rownd Morrison's yn chwilio amdanynt, a ches i mo hyd iddyn nhw a roedd gen i ormod o ofn gofyn "Sgiws mi, lle mae'r breaded myshrwms?" a mynd i'r tiliau efo dau fag ohonynt. Dw i'm isho neb meddwl 'na vegan dwi na'm byd (dyna pam dw i am gael Mam i wneud bechdan wy a bacwn imi rwan).

So dyna ddiwedd fy wythnos wirion i. Mae'n straen enfawr meddwl am beth fedrwn i falu cachu am yma yn ddyddiol so mi ga'i egwyl bach haeddianol rwan gobeithio (= welai chi 'fory).

Mi a gefais i caniau Fosters yn ty ben fy hun neithiwr yn gwylio The Two Towers fel lonar yn y sdydi. Felly yfaf i ddim heno achos dw i'n gyrru a rhyw gachu fel 'na. Fy mharti sobor gyntaf erioed. Mae nhw ddigon drwg fel arfer ond yn SOBOR! Erchylldra bydded. Mae'n argoelus ac yn fy mrawychu. A dw i rili, rili, rili isho meddwi'n gachu.

venerdì, gennaio 27, 2006

Problemau Seicolegol

Dw i wedi ffwndro'n uffernol heddiw. Dw i jyst ddim yn gwybod be ddiawl dwi'n gwneud. Dw i wedi bod yn ista o flaen teledu drwy'r p'nawn yn gwylio hen fideos 'dan ni wedi recordio: pethau fel Ewoks a Henry's Cat. A mae nhw 'di mlino o yn fwy na dim, a mae 'mhen i'n crafu.

Pan fydda i'n bord dw i yn gwneud rhywbeth eitha wiyrd. Rhyw fath o condition ydi o dw i'n sicr achos dydi o'm yn normal, a dim ond un person arall dw i'n eu hadnabod sy'n (cyfadda) gwneud yr un peth a fi. Mae'n un peth siarad gyda ti dy hun, ond dw i'n siarad efo pobl sy ddim yna. Ia, fydda i'n smalio bod rhywun yno (bob amser rhywun dw i'n eu hadnabod, a dw i'n eu dewis ar sail be dw i'n fwydro am) a'n siarad iddyn nhw. Dw i 'di gneud hynny erioed. Oes 'na air ar ei chyfer (heblaw am wiyrd)? Fydda i'n ei wneud pan dw i 'di diflasu. A dw i wedi'n uffernol. Dw i'm wedi meddwi ers Ddydd Gwener ddiwethaf ac angen gwneud. A maen nerfau i'n racs heb sigarets, wrth gwrs.

Wel, yfory mae parti'r chwaer a wedi hynny mi ga'i ddychwelyd. Ond ga i'm meddwi achos fydd gennai ffycin darlithoedd. Dw i'n casau ehangu fy ngwybodaeth; dw i'n hapus efo be dw i'n gwybod yn barod. Dim byd yn benodol, ond y math o wybodaeth sy'n ennil punt ar y periannau cwis yn y pyb. Digon da, tydi?

Heno bydd pawb yng Nghaerdydd yn meddwi. Ffycars. Dw i am wylio teledu ac yfed Irn Bru. Dw i onast tw God yn tempted mynd a phrynu cwrw o Londis jyst er mwyn cael lysh o rhyw fath. Dw i'n mygu mewn sobrwydd. Mae'n brifo'r meddwl a'r galon (mae'r iau yn eitha hapus de, ond ffwcia fo).

giovedì, gennaio 26, 2006

Queen

Dw i'n dal at fy addewid o flogio beunyddiol drwy'r wythnos. A dw i dal i gasau'r sock mynci (bastad!!!). Ond dw i'n teimlo'n well heddiw, a dw i wedi bwcio tocyn tren at Ddydd Sul o Gaer i Gaerdydd. Mae 'na stop am awr yn yr Amwythig, sydd probabli y lle gwaethaf yn y byd i stopio am awr dw i'n dyfalu. Y llefydd gwaethaf dw i wedi gorfod stopio am amser sylweddol ydi Crewe a Bryste. Fues i'n Bryste am awr bryd hynny ar fy ffordd o Fangor i Reading. Eshi off yn Birmingham bai mistec de, a fues i hanner ffordd rownd yr ynys cyn cyrraedd y benodedig fan.

Ia, wedi'i fwcio felly. Mae gorsaf drenau Bangor yn lle rhyfedd ac annifyr: mae'n drewi o rech (YDI MAE O) a mae 'na boi sy'n edrych ac yn siarad fel fel Roy Cropper o Coronation Street yn gweithio yno (YDI MAE O). Tybed a oes cysylltiad?

O realiti, ac mae'r cyfnod hwn o freuddwydion gwirion yn dal i fynd yn ei flaen. Geshi freuddwyd fy mod i (ynghyd a Dyfed a Haydn am rhyw reswm) yn rhan o gast Queen: The Musical, a oedd yn cael ei gyfarwyddo gan Simon Cowell (a ddywedodd fy mod i'n ddawnsiwr o fri: dw i yn, yn mynd 'tha DI ar speed yn Clwb nos Sadwrn, weda i 'tho ti!). Dw i'm yn cofio llawer mwy ond fy mod i wedi gwisgo fyny fel boi o Clockwork Orange a'm jaced i'n rhy dynn amdanaf.

Ond fe wyddwn i o le y tardda'r freuddwyd hwn. Oeddwn i'n ty ddoe yn stwnshian ac yn canu i fi'n hun cyn dod ar draws rhaglen Queen: The Musical yn y cyntedd. A mae Haydn wastad yn son am y blwmin peth. A dwisho mynd i'w weld - yr unig sioe gerdd yn hanes y ddynolryw sydd gennai ronyn o chwant eisiau ei gweld. Gas gennai sioeau cerdd: mae'i wreiddiau o'r adeg y bum yn ddisgybl yng Nglanaethwy am flwyddyn. Ond aeth Cefin yn flin gyda fi unwaith a pwdais a cwitio (wel, rhywbeth fel 'na).

Mi awn i rwan a gwastraffu gweddill fy niwrnod yn mynd i rhoi petrol yn car a yfed paneidiau diddiwedd. A smalio mai Freddie Mercury ydwi, a mynd rownd y lle yn canu 'I Want To Break Free' efo un o sgertiau'r chwaer.

mercoledì, gennaio 25, 2006

Dal yn 5ed o Awst

Ffycin cyfrifiadur sdiwpid.

Ella neith llun o fwnci godi'n hwyliau:
Wel dydi o ffycin ddim dw i'n tepio mewn 'monkey in a suit' er mwyn meddwl ho ho doniol bydded hynny a dw i'n cael 'sock monkey'. BE FFWC YDI SOCK MONKEY?

Dw i'n blino'n hun rwan. A mae trenau Dydd Sul i Gaer o Fangor yn cansyld, dw i'n gorfod cyrraedd Gaer rhywsut yn gyntaf. A mae 'na stop yn Amwythig a fyddai'm yno tan yr hwyrnos.

Casau trenau. Casau sock mynci. Grrr!

martedì, gennaio 24, 2006

5ed Awst, 2005

Dyna di'r dyddiad yn ôl y darn o grap o gyfrifiadur 'ma. Dw i'n parhau gyda'r ymdrech i ygrifennu blog y diwrnod tan Ddydd Sadwrn, lle cawn fy olaf gwyn yr wythnos hwn, ond mai'n eithaf anodd dod i fyny efo rhywbeth gwerth ei ddarllen os nad ydych chi'n gwneud dim. Afraid dweud nad oes gennai fawr o werth i'r ddweud beth bynnag.

Gorfod pigo Nain fyny wedyn. Mae Nain wastad yn gofyn sut mae pawb yng Nghaerdydd. Iawn fydda i'n dweud o hyd, er criw eithaf sal a llipa ydynt ar y cyfan. Ond dydi Nain byth yn cofio'u henwau, mae ganddi ei ffordd arbenning o gofio pob un...

 • Haydn - 'mab y canwr' (mae'n wyr i Trebor Edwards)
 • Kinch - 'Finch/Binch/Lynch/Sinch o Fodorgan' (unrhyw beth felly nad yw'n dechrau efo 'K'. Mae'n dod o Fodedern, nid Bodorgan)
 • Rhys - 'yr hogyn bach o Langefni'
 • Dyfed - 'yr hogyn bach arall o Sir Fôn'
 • Mike - 'yr hogyn main'
 • Owain - 'yr hogyn main efo sbecdols'
 • Lowri Dwd - 'Lowri'
 • Lowri Llew- 'Lowri arall efo'i nain ym Menllech, o Dalybont' (mae Lowri o Bontypridd)

Yno gorffenid unrhyw wybodaeth sydd ganddi am unrhyw un yn coleg dw i'n meddwl. Heblaw amdanaf i. Dydi Nain ddim cweit yn dallt sut mae o gymhwyster ydi'r Gymraeg, chwaith. Fel y dywedodd hi'r diwrnod o'r blaen:

Nain: Beth wyt ti am wneud ar ôl coleg?

Myfi: Dw i'm yn gwybod, Nain.

Nain: Beth am fod yn ddeintydd?

Myfi: Fedra i ddim, Nain, dw i'n neud Cymraeg.

Nain: Ia, wn i, ond mae nhw angen dentists Cymraeg, sti!

lunedì, gennaio 23, 2006

Er cyn arafed y cyfrifiadur

Mae gennai deimlad fy mod i am flogio pob dydd wythnos yma. Ydi, mae'r cyfrifiadur yn Rachub yn araf a mwy na thebyg wedi ei llunio ar gyfer yr henoed a phobl araf yn gyffredinol, ond dw i dal am flogio ACHOS 'SGEN I'M BYD I'W WNEUD. Mae pawb, PAWB yn y byd wedi mynd i'w prifysgolion a mae'n unig yma, a dw i ddim rili isho mynd beint efo Dad, chwaith.

Dw i'n gorfod gyrru Nain i bob man achos does ganddi ddim leisians gyrru ar y funud, sy'n iawn heblaw am y ffaith ei bod hi'n neindio o amgylch y car os mae 'na rwbath tua 50 llath o'm mlaen yn stopio neu bod y gwynt yn gryf. A mae'r hen diar yn mwydro. Cefais i wybod holl gynnwys Beti a'i Phobl diwrnod o'r blaen am 'yr hogyn yma o Lanrwst nath hapnio mynd i jel ac oedd o ar drygs a ballu'. Anodd iawn ydi ceisio gyrru a gwrando ar Nain yn siarad. Mae'n gallu bod yn anodd gwrando ar f'annwyl Nain o gwbl weithiau. Oedd hi'n mynd drwy fy ngheiriadur gynnar ac yn pwyntio allan mai Chwefror ydi February.

Mae'r egni ynof yn wan ar y funud. Afraid dweud dw i'n difaru dod adra mor fuan cyn pen-blwydd fy chwaer (a fel y gwyddoch dw i'm yn edrych ymlaen i hwnnw chwaith). A dwi jyst newydd bod ar y ffon efo Gwenan am trenau Ddydd Sul a dywedodd hi "wn i ddim dweud y gwir achos nath rhyw Paki atab y ffon a geshi'm sens allan ohono fo" felly dydw i ddim callach pryd yn union dw i'n dychwelyd.

Bywyd? Overrated.

domenica, gennaio 22, 2006

Breuddwydio am Meic Stevens

Yn ddiweddar dw i wedi bod yn breuddwydio lot, ond llawer mwy na'r arfer. Neithiwr mi gefais gyfres o thair breuddwyd sy'n glir yn fy meddwl hyd yn hyn felly mi 'sgwennaf i amdanynt yn y gobaith y bydd rhywun ohonoch yn medru eu dadansoddi imi...

 1. Roeddwn i wedi mynd a dechrau fy nghwrs TT yng Nghaerdydd, ac am rhyw reswm un o'm athrawon Technoleg o ysgol oedd yn gyfrifol amdani. Doeddwn i heb gael llythyr i ddweud fod yn rhain imi dalu £171 i fynd i Gastell Caerdydd am drip, ac oeddwn i'n gytud felly dyma fi'n mynd yno fy hun (roedd Ellen yn flin gyda mi achos roeddwn i wedi anghofio fy mhres cinio). Wel, dyma fi'n cyrraedd a phwy oedd yno i'm gwadd ond Ceren a Lowri Dwd, a dyma Ceren yn trio cal fi a Lowri Dwd i fynd efo'n gilydd ond penderfynem ni wisgo fyny yn lle.
 2. Hwn oedd y freuddwyd gwirion. Roeddwn i wedi mynd i gartref Meic Stevens. Roedd o fel un o'r tai Redneck 'na ydach chi'n gweld ar y teledu, efo cadair siglo tu allan a ballu. Roedd y lle yn tip afiach, a dyma Meic yn fy ngadael a mynd i ffwrdd felly dyma fi'n cael sgowt a ffeindio tenar. Trodd Hwntw o ddynes barchus i fyny at y drws a dyma hi'n egluro mai hi oedd cyn-wraig Meic a'i bod wedi ei ffonio i edrych ar fy ôl. Ond dyma Meic yn cyrraedd hefyd ar y tram (!) ac yn dod i'r tŷ a chael brechdan wrth ffraeo efo'r cyn-wraig.
 3. Yn olaf, dyma fi ym Methesda, ond mae'r lle wedi newid rhywfaint yn y freuddwyd achos roedd Y Bwl yn enfawr ac yn rhyfedd felly dyma fi'n mynd i siop souveniers (sydd lle mae'r King's Head) a edrych rownd. Roedd 'na oriadau arbennig wedi eu crefftio gan 'Gwynfor Owen, Coetmor' (dim syniad). Dyma fi'n prynu papur y Daily Star fodd bynnag a'i darllen, dim ond i ffeindio bod band o hoywon o Florida wedi cyrraedd brig y siartiau gyda'u 'controversial lyrics'.

sabato, gennaio 21, 2006

Adra ac yn bord

Iawn dyma fi adra'n Rachub unwaith yn rhagor, a dw i'm am wneud dim am wythnos. Dw i'n methu Clwb Ifor heno a dw i'n eitha ypset achos mae gen i flys am alcohol. Ond dydw i ddim am yfed am wythnos eithr wyf am fyw bywyd iachus iawn am y diwrnodau nesaf.

Roedd y daith i fyny'n flinedig iawn, mwy na'r arfer achos fe roedd hi'n ddwl, ond fuodd hi'n braf galw draw yn Llanllyfni a gweld Morfudd wedi mynd yn dew yn disgwyl babi (wrth wylio Uned 5 a darllen englynion Llywarch Hen).

Yma i ben-blwydd fy chwaer ydw i. Mae hi'n dathlu yn Rhyl mewn wythnos. RHYL! Wel tydw i'n ffycin edrych ymlaen am nait owt yn Rhyl! Mae hi 'di bwcio gwesty a ballu efo rhywun arall am ben-blwydd ar y cyd a mi fydda i yno'n sobor yn gorfod gyrru Nain adra. Mae nhw'n mynd i glwb nos wedyn. You going to come out clubbing with us? gofynnodd y chwaer. "Nacydwyf," dywedais, "dw i ddim isho mynd i unrhyw glwb yn sobor, dw i'm isho mynd i Rhyl a dw i'n bendant ddim isho mynd o amgylch unrhyw le efo rhyw ddilincwants meddw a sgalis arfodir gogledd Cymru." Neu rhywbeth tebyg.

Felly dyma fi adra heb ddim i'w wneud. Yn union fel Caerdydd ers ychydig achos mae bron pawb arall yn gwneud gwaith. Ond mi a fethaf heno; Haydn yn cysgu, Dyfed yn dawnsio ac yn gweiddi 'rym!', Lowri Dwd yn ffeindio boi hen i fachu, Llinos yn disgyn (ar ol bachu), Lowri Bach yn bod yn gawslyd (wrth fachu), a minnau jyst ym mudreddi Clwb.

O! Mor unig myfyrwir oddi-wrth brifysgol!

giovedì, gennaio 19, 2006

Cyn Arholiad


Dyma chi flas ar fy myd cyn arholiad. Mae hi'n hanner awr wedi unarddeg, a mae fy arholiad i am un. Dydw i heb ddechrau adolygu, ac afraid dweud ei bod braidd yn rhy hwyr dechrau. A dweud y gwir bu ond imi ddeffro am unarddeg achos dw i wedi blino'n ddiweddar. Pwysau arholiadau yn drwm arnaf; mor ddrwm fel fy mod i heb adolygu iot, gorffen off y Budweiser a slobian o gwmpas am wythnos gyfan.

Ydwyf, dw i'n rhy laid back. Dyna fy mhrif broblem (mae Rhys yn flin fy mod i'n ormodol felly). Ond dw i'n fwy consyrd efo bwcio Prâg a phwdu oherwydd does neb arall yn y tŷ i siarad gyda ar y funud ... mae pawb yn adolygu neu'n gwneud traethodau neu waith o rhyw lun neu modd yn fy ngadael i o flaen y teledu yn synfyfyrio sut ddiawl mae Cai Pobol Y Cwm wedi endio fyny ar hysbysebion Extra.

Reit gwell i mi fynd a pharatoi. Mi fyta i afal rwan - mae afal yn well na cwpan o goffi i'ch deffro, ac yn addasach imi oherwydd mae'n iachach (a dw i ddim) a dw i'm yn hoffi coffi beth bynnag.
Ffyc, chwarter i ddeuddeg. Gwell mi neud mŵf.

martedì, gennaio 17, 2006

Trefnu pethau ac arholiadau blah blah blah

Ac eithrio'r Blaid Lafur, Grolsch a phobl eraill, mae 'na ddau beth dw i'n eu casau yn y byd hwn: arholiadau a threfnu pethau. Gadewch imi ymhelaethu.

Trefnu. Fy ngwendid marwol ydyw. Clywed y dywediad couldn't organize a piss-up in a brewery? Mae hynny'n hollol weddus imi heblaw am y ffaith na fyddwn i'n medru cael hyd i fragdy yn y lle cyntaf, na neb i fynd yno, chwaith.

Felly sut ddiawl dw i am drefnu trip i Brâg? Oeddwn i fod wedi eisiau gwneud erbyn Ddydd Sadwrn ond aeth y pris i fyny. Wedyn dyma prisiau llefydd eraill ym Mryste a Chaerdydd yn mynd lawr, a wedyn mae nhw fyny eto heddiw a wedyn dydi pawb ddim yn fodlon ymrwymo'n hollol i'r daith. A pheidiwch a'm dechrau i ar hostel. Unwaith dw i wedi trefnu awyren dw i'n mynd adra am saib ynghanol y mynyddoedd a'r defaid. Dw i'n rhagweld yn iawn beth sydd am ddigwydd: mi wna i ffys mowr a endio fyny'n gwneud dim a gwario mis Ebrill yn Gerlan hytrach na Phrâg. Mae i'n criw ni dueddiad gwirion erioed o ddweud pethau mawr a gwneud pethau bach.

Arholiadau wedyn. WEL doeddwn i'm yn gwybod pa un oedd gen i tan neithiwr oeddwn i wedi drysu cyn gymaint! (Drysu = peidio boddran tsiecio be sy phryd). Pawb arall yn y lle efo rhyw geiriaduron mawr a'r math. Beiro oedd gen i. Eshi allan yn fuan 'fyd, yn teimlo'n iawn a gyrru adra gan bloeddio ganu i'm hun. A rwan mae ngwddf i'n stiff achos oedd 'na ddrafft eitha creulon yno, a minnau mewn top Maes E. Ha!

Dim ots dweud y gwir, achos Duw a wyr yn unig lle orffena i fyny. Ond mi fetia i fydd o'm yn blydi Prâg.

domenica, gennaio 15, 2006

SOBRWYDD

Am benwythnos ryfedd. Eshi'm allan nos Sadwrn. Ond mi a ges i ddiwrnod eithaf da ar y cyfan, yn eistedd yn y Tavistock am y rhan helaethaf o'r dydd a bwyta pizza yno. A wedyn gwylio Donnie Darko, sef ffilm hollol sdiwpid nad oeddwn i'n ei ddallt o gwbl (does neb yn ei ddallt). A wedyn gwneud fy nhric arferol o mynd i gwely a methu cysgu am tua tair awr er fy mod wedi blino'n arw.

Aethon ni allan nos Wener de a roedd pawb yn hollol hamyrd. Bai rhyw gwrw dydw i methu'n glir a'i dweud ydi o o Copa - Wofflhoffl dw i'n ei alw. Roedd y boi ochr draw i'r bar yn dallt, fodd bynnag. Mae'n sdwff beryg a achosodd benmaenmawr eithafol bore Sadwrn. Dw i'n teimlo'n sal yn meddwl amdani a dweud y gwir.

Roedd 'na lot o Ffrancwyr o amgylch y lle 'fyd, gyda Perpignan wedi dod i Gaerdydd. Fydda i'n hoffi siarad Ffrangeg pan ydwyf yn feddw: mi astudiais i Ffrangeg yn Lefel A a phrin y cawn i gyfle i'w ynganu bellach, felly mi es o amgylch y lle yn dweud "Je suis desole, mais je ne suis pas fluent en francais" (mae'n ddrwg gennyf ond dw i ddim yn rhugl yn Ffrangeg). A brofodd yn ddatganiad cywir iawn y noson hwnnw gan nad oeddwn i'n gallu gwneud allan beth oedd bron neb yn dweud, a hwythau dim ond yn syllu'n rhyfedd arnaf i pan oeddwn i'n siarad gyda nhw.

A rwan dw i wedi blino. Dylwn i rhoi ychydig o ddwr i'r planhigyn yn f'ystafell achos mae o braidd yn grebachlyd a brown erbyn hyn a dw innau'n teimlo union 'run peth!

venerdì, gennaio 13, 2006

Yr Wythnos Gyda Hogyn o Rachub

"Y ll'godan fawr a'r cangarŵ, i mewn i'r arch â nhw" - Dyfed Williams, Gwalchmai, heb golur

Hawddamor niferus gyfeillion! Da ydyw blog er mwyn cael rhoi lluniau annifyr i bobl i gynulleidfa lled-eang, yn de? Fodd bynnag, dw i wedi cael wythnos gynhyrchiol a dw i eisiau ei rannu gyda chi. Chi, wedi'r cyfan, yw sail fy modolaeth.

Cafwyd hwyl mawr yn Theiseger Street (drewllydle) gan gloi Llinos allan a thaflu dŵr drosti, a wedyn cloi Haydn allan a thaflu dŵr drosto fo (a dueddodd i anweddu cyn ei gyrraedd achos oedd o'n boeth o flin. Haydn = Blin. Haydn Blin). Roedd Llinos yn crio achos 1. doedd ganddi'm slipar a 2. mae hi'n fabi. Mi bwdodd a mynd i fyta quiche salad.

Aeth Lowri Dwd (cowabunga!) a minnau fynd i'r undeb i ddechrau trefnu trip i Brâg ym mis Ebrill. Fi sy'n ei threfnu ond oeddwn eisiau dylanwad call gyda mi. Nis ffeindiais hynny felly dyna pam yr euthum gyda Lowri Dwd. Eniwe, tyrnowt da i weld, edrych ymlaen yn arw! Mae peint am 20c yn swnio'n lithal. Y peth ydi fel y gwyddoch, efallai, mae gennai dueddiad o ddiflannu ynghanol sesh a deffro fyny'n rhywle rhyfedd unwaith y flwyddyn, a myn uffarn dw i'n gobeithio nad âf i Brâg a deffro'n Warsaw. Mi baciai'n Polish For Beginners jyst rhag ofn.

So dw i wedi cael wythnos gynhyrchiol tu hwnt yn raddol yfed fy hun i'r bedd, trefnu gwneud hynny mewn gwlad arall a thollti hylif dros jinjyrs a josgins o ardal Rhuthun. Braf bydd dechrau darlithoedd hefyd yn o fuan, fel na fyddai'n gallu dod ar-lein fel hyn am un y bora a 'sgwennu blogiau diwerth! Sdawch! xxxxxx

martedì, gennaio 10, 2006

Wythnos O Wneud Dim

Aaaaaah. Dim traethawd. Dyna 'di teimlad gorau'r byd! Mae gennai arholiad Ddydd Llun nesaf felly mi fedraf i gael wythnos o wneud diawl o ddim (adolygu? Ha! Lwcus bod darlithwyr Cymraeg yn greaduriaid rhy parchus i gael gwefan fel hwn ar eu Ffefrynnau!). Na, mi ddois mewn wedi rhoi'r sglyf beth i mewn yn y glaw a chael cawod (gan ddefnyddio'r hairdryer 'na ges i dros 'Dolig) a ceisio gwneud fy hun yn ddel ac ati. Bu bron iddi weithio, ond mae gen i ddolur annwyd unwaith eto wedi nos Sadwrn.

Dw i'm yn un sy'n hoff o law. Na haul. Dw i'n licio hi'n eitha dwl ar y cyfan ond yn glos 'fyd, mai'n ddiwrnod da am banad a bechdan yn y cynhesrwydd, os ydach chi'n deall be 'sgen i. Gwell imi rhoi rhywfaint o ddwr i'r planhigyn 'ma sy'n f'ystafell hefyd, achos dydi hi'm 'di cael diod ers cyn 'Dolig (mai dal yn fyw chwara teg) a dw i'm yn meddwl ei bod hi wedi gweld hwyneb yr haul erioed (Kinch yw ei henw hi, gyda llaw, ond dydi'r Kinch yma ddim yn streitnio'i gwallt. Yn rhannol oherwydd mai planhigyn yw hi, yn de).

lunedì, gennaio 09, 2006

Traethawd

Nid un i wneud gwaith mohonof os ydi hi'n haws peidio. Ond mae gen i ddawn efo traethodau. Anaml iawn y gwnaf i draethawd mwy na diwrnod cyn iddi fod i gael ei rhoi mewn (dw i newydd cymryd tri go i ddweud y frawddeg yna achos mae'n stafell i mor oer dw i methu pwyso'r allweddau'n hawdd o gwbl!). Mi fydda i'n eistedd lawr a gwneud traethawd 2,000 o eiriau mewn ambell i awr. Dw i wedi bod yn gweithio ar hwn ers un a o fewn llai na thair awr mae 1,500 wedi'i wneud. Malu cachu 'fyd - dw i'm wedi defnyddio unrhyw lyfryddiaeth na dim, yn bennaf oherwydd does gennai'm llyfrau amdano a mae'r llyfrgell yn bell i ffwrdd i'r gogledd (wel, yn Cathays). Felly dw i'n cael saib fechan a botal fach neis o gwrw haeddiannol.

Cwrw. Mmm. Mi brynais i baced o 24 botal o Bud yn ASDA echddoe am denar. Ond mae nhw'n rhai bychain, gwaetha'r modd, sy'n golygu nad oes taw wedi bod ar bawb yn fy herian eu bod nhw'n dechrau gwneud rhai hobbit-sized. Felly mi dw i'n hobbit bach blin iawn ar hyn o bryd.Jeniwe gwell mi fynd ati rwan i ffeindio 500 gair arall y medrwn i roi yn y traethawd 'ma. Wedyn mi ga'i orffen weddill y cwrw, cysgu a mynd i'r Adran Gymraeg 'fory efo penmaenmawr a'i rhoi'n y blwch traethodau, cyn chwydu ar y ffordd allan. Ieeeeeeei!

venerdì, gennaio 06, 2006

Rachub > Caerdydd

Ydw dw i'n f'ôl yn y brifddinas, wedi taith hir o'r gogledd i'r de efo Lowri Dwd (dyna ydi taith hir! - na, chwarae teg cefais cwmni da a byrgyr afiach). Mae'n neis cael y rhyddid i wneud be dw i isho eto - rhegi, yfad fy hun yn bost, gwisgo stockings (cyfuniad hwylus iawn) a.y.y.b. A mynd i Curry Club yn Ernest Willows unwaith yn rhagor am gyri lled-dda.

Helo Mawr i Mam Lowri 'Llygoden' Llewelyn, hefyd, sydd wedi bod yn darllen fy mlogiau hen a newydd dros y Rhagfyr (bywyd yn araf ym Mhontypridd, debyg). Mawr obeithiaf na fyddwch chi'n cael eich styrbio gormod gan y straeon difyr am eich merch fydd yn troi fyny nawr ac yn y man ...


Del, de?

I newyddion eraill, dw i YN ceisio gweithio allan sut mae newid lliwiau a ballu ar y blog. Anodd ydyw i mi. Oooooo mae o MOR neis medru mynd ar-lein heb ddisgwyl hanner awr i fynychu 'Materion Cymru' Maes E, tri-chwarter awr i wneud blog a chael dim fath o lwyddiant o gwbl yn agor e-bostiau (dydw i ddim yn derbyn lot o e-bostiau ond gan iVillage a jobseekers; does gen i ddim syniad beth ydi iVillage a dw i'm yn licio'r sownd o'r un arall).

Jeniwe, mae gennai draethodau ac arholiadau yn cropian fyny, felly disgwyliwch blogiad yn o fuan yn cwyno ac achwyn heb owns o boeni achos dw i wedi cael cynnig amodol o UWIC i wneud hyfforddiant fel athro eniwe so sodia gweddill y flwyddyn! Ha! Dw i am ddifetha'r nesaf genhedlaeth!

(Ffyc dw i 'di llwyddo newid y lliwiau ond mae'r proffeil dal yn Susnaeg. Unrhyw help yn cael ei werthfawrogi i'r uchel nefoedd!)

lunedì, gennaio 02, 2006

Dw i'm isho mynd i Langefni

Dw i'm yn licio 2006; mai'n oer a 'sdim byd da ar y teledu. Yfory dw i'n gorfod mynd a'r car am MOT i Langefni a dw i'n sdyc yno am dair awr. Be ffwc dw i fod i wneud yn Llangefni am dair awr ('blaw snortio rwbath rownd cefn Kwiks a gwerthu ffags i blant ysgol feithrin ym Mhencraig)? Yr unig gysur fydd gennai ydi na fyddwn i yng Nghaergybi; a dydi hynny fawr o gysur.

Os oes gan rhywun unrhyw wybodaeth ar adlonaint ddi-ri Llangefni, rhowch wybod imi (awgrymiadau cyn belled a Rhostrehwfa yn dderbyniol)