giovedì, marzo 30, 2006

Y Meddw Ddoeth #1

"Ydach chi'n jelys o bobl jinjyr neu jyst teimlo'n inseciwr dachi?"
- Llinos Williams

mercoledì, marzo 29, 2006

Isho meddwi

Ia wir dwisho meddwi. Dwisho mynd allan a meddwi'n gachu. Mae 'na crôl Gymgym heno ond dw i'm wedi mynd hyd yn hyn ond mi a'i wedyn dw i'n siwr. Disgwyl i Sion ffonio dw i. Ia wir.

Dydi'r byd heb newid rhyw lawer ers fy mlogiad diwethaf, 'blaw bod 'na rhyw lecsiwn yn yr Wrcrain a bo Cymuned wedi heijacio'r blogiadur. Dw i wedi bod yn arbrofi rhywfaint, hefyd. Nid un am arbrofi mohonof i, chwaith. Ond dw i wedi cael sbelen o hunan-hypnoteiddio.

Fel hyn mai. Oni'n bôrd 'chydig o dyddiau nôl dachi'n gweld, a fe borais y we cyn dod ar draws safle bach od. 'Wanwl!' medda fi, 'Gwefan am Llanfair Caereinion!' ond anghywir oeddwn a sylweddoli mai gwefan am hudoliaeth dywyll ydoedd (blacmajic). Fe allwn i'n awr codi'r marw a gwneud arian yn anghyfreithlon ond roedd 'na ran am sut i hunan-hypnoteiddio. Dw i'm i mewn i hudoliaeth (dw i digon hudolus fel ydw i hihihi), ond oeddwn i'n meddwl 'swn i'n cael go bach ar hwn. A mi weithiodd a dw i wedi bod yn gwneud cryn dipyn a datblygu fy nawn ers hynny. Ma'n deimlad rhyfedd, rhwng fod yn oleuedig a theimlo fel blamonj, a dw i'n hoffi teimlo fel'na pan ga i'r cyfle. O'r diwedd, mae fy uchelgais o fod yn jiraff yn awr yn bosib (a hynny heb llawdriniaeth poenus a chostus). Ond dw i'm am wneud hynny, chwaith, rhag ofn mi go iawn aros felly am byth.

Sut beth fyddai bod yn jiraff? Mae gennai dafod digon hir (sglyfath!) ond dydi hi ddim yn ddu a dydw i'm chwaith yn felyn. Dw i'n rhy stympi 'fyd. A 'sgen i fawr o awch byta dail drw'r dydd nac ychwaith byw yn Affrica (er fy mod i wedi bod i 'di pasio drw Merthyr Tudful unwaith). A wyddoch chi os disgynnith jiraff ni fedar hi godi yn ei hôl? Do, dw i wedi bod yn ymchwilio.

Dyma lun o jiraff. Nos da!

martedì, marzo 28, 2006

Tiger! Tiger!


Lot o straeon o ddoe, felly os oes gynnoch chi rwbath gwell i'w wneud heblaw am ymweld, ewch i'w wneud rwan. A dewch drachefn wedyn. Iawn?

Eshi siopa dillad ddoe. Dw i'n casau siopa dillad, a byth wedi bod ben fy hun, ond eshi'r tro hwn. I Primark a TK Max. Oes gwell na jîns am £4? Nis chredaf! Eshi am dro i Debenhams wedyn i brynu tei achos mi oeddwn i angen un i'r nos. A parker newydd. Roedd yr un hen wedi torri dachi'n gweld - roedd y zip wedi datod a doeddwn i methu ei wella. Felly ro'n i'n cerad o amgylch y lle efo parker oeddwn i methu tynnu ffwrdd oni bai am dros fy mhen, ac edrych fel twat wrth wneud, a nid hawdd tynnu dy drwsus i fyny efo bagiau Primark a Debenhams, ychwaith. Oni'n chwysu fel twat drw'r dydd.

Ia, y tei. Fe'i phrynwyd achos roedd hi'n ben-blwydd ar Owain. Dim i Owain cofiwc: i fi. Y peth oedd roedd yn rhaid imi wisgo jaced hefyd achos roedd y crys a brynais yn rhy hir imi (yn cyrraedd fy mhennaglinia i fod yn fanwl gywir) a ro'n i'n edrych fel twat tew oni bai amdano. I Tiger Tiger aethon ni (wedi bod yn y Tavistock a chael pawb yn gofyn pwy oedd wedi marw). Roedd hi fod yn noson Playboy Mansion yn TT neu rhywbeth, ond dim ond ni oedd wedi gwisgo felly. A dweud y gwir dw i'n meddwl bod Owain yn dweud clwydda.

Rhwng bwyta mini eggs am ddim a chwarae gyda heliwm cafon ni ddiawl o hwyl, actiwli. Ro'n i'n teimlo'n posh iawn am unwaith, a mae'n neis teimlo fel'na weithia. Mi drodd hwnnw o chwith yn sydyn iawn wrth imi ofyn faint oedd y sigars yna. Naw bunt udodd y boi ochr draw i'r bar. Well gennai aros yn dlawd medda fi, wedi cael sioc fy mywyd a gofyn am y 'potel rhataf o win coch sy gynnoch chi'. Dw i'm i fod mewn llefydd posh sy'n gwerthu gwin gwael, dw i'm yn meddwl.

Bydd yn rhaid ichi fy esgusodi, dw i'm yn cofio dim byd arall (dim byd addas i'r byd Gristnogol, beth bynnag) ond mae gennai draethawd dw i angen ei wneud a chaiff hi ddim mo'i wneud gyda fi'n blogio. Chaiff hi ddim mo'i wneud heno eniwe. Dw i'n drewi o goctel pinafal a dwisho gwrando ar Celt.

domenica, marzo 26, 2006

Wicend Gwahanol

A dweud y gwir roedd hi'n wicend hynod wahanol achos aethon ni ddim allan. Eshi ddim, eniwe. Nos Wener aeth y tŷ i'r Bae am fwyd, i Harry Ramsdens. Mi oeddwn i eisiau ffish pai ond doedd 'na ddim ffish pai felly bu'n rhaid imi gael hadoc oedd yn edrych yn sal iawn yn ei geleindod a phys nad oeddent wedi'u coginio'n iawn. Plys, mi ddaeth â'r gweinydd â botel o Bud imi wedi imi ddweud wrtho fy mod i eisiau peint o Carling. Rhoddodd pawb lwc ddrwg imi pan oeddwn i am gwyno, felly dyma fi'n cau fy ngheg a bwyta a dwyn bara.

Mai'n bwrw heddiw yng Nghaerdydd. Dim ots gen i, wrth gwrs, dw i'm yn bwriadu mynd allan o'r fedrai ei helpu. Bu i Mam ffonio a hithau'n Sul Y Mamau (yn amlwg ddim yn disgwyl y byddwn i'n gwneud!) a dw i newydd sylweddoli mai'n 1 o'r gloch ac nid yn ddeuddeg, a dw i methu newid yr amser ar fy ffôn. Mi ddôf o hyd i ffordd yn y man, dw i'n gobeithio, neu fe fyddaf yn hwyr i'm darlithoedd i gyd a methu mynd iddyn nhw...

Wythnos i 'fory dani ffwrdd oll i Prâg a 'sneb yn gallu disgwyl erbyn hyn! Dwinna'm chwaith, angen gwyliau. Ond wedi gwylio 'Hostel' nos Wener dw i'm yn or-optimistaidd (hyd yn oed yn llai na'r arfer a dweud y gwir). Dw i'n uffernol efo ffilmiau gwaedlyd. Bu bron imi chwydu pan aeth dril i mewn i goes un boi. Well gennai bethau seicolojical i bethau yn-dy-wyneb. Ond os na ddiweddarith rachub.blogspot.com ei hun wedi wythnos nesaf, fydda chi'n gwybod pam ...

giovedì, marzo 23, 2006

Y Farchnad

Do wir aeth Lowri Dwd a mi i'r farchnad ddoe, y tro cyntaf inni wneud 'stalwm. Dw i braidd yn brin o arian wedi menthyg £50 i Haydn achos bo'r no-hoper wedi llwyddo i golli ei waled nos Sadwrn, ond doedd dim am fy rhwystro i!

Fel ddwedodd Blogel mae 'na lot o rygiau bach neis yno, ond nid i weld rygiau yr euthum eithr y trotters a'r pysgod aur. Roedden nhw gyda cwn bach yn un o'r stondinau (oni'n gorfod diodda Lowri yn mynd 'awwww ma nhw mooor ciwt!' am tua chwarter awr) a wedyn fe euthum i'r caffi am fwyd. Wel, mi ges i fwyd, hynny yw. Dw i'n caru bwyd y farchnad, mai'n syml a ddim yn or-fudur, chwaith. Dau wy, dau sosij a sglods ges i, a roedd o'n blasu cyn gystal a wnaeth y tro diwethaf imi fynd yno. Wrth gwrs, cafodd Lowri ddim byd, hithau'n byw ar facwn a thatws mash yn unig, felly mi brynodd hi fara a lot o dda da's.

Aethon ni wedyn am banad yn Yr Aes (diolch i mi a'm mhres mwaha!) ac edrych a sbeitio dynion bach eiddil a hen ddynas oedd wedi gor-wneud ei cholur. Mi brynais i gerdyn Sul Y Mamau i Mam (am y tro cynta erioed, dw i'n siwr) a dyna ddiwedd diwrnod bach diddorol.

Mi dorrodd fy rhyngrwyd hwyrach ymlaen, felly dyma fi'n gwylltio a chael gafael ar y ffycin peth Belkin 'ma a'i thaflud ar hyd y 'stafall. Mae'n gweithio wan. A fe gaeth amryw ohonom beint wedyn, yn ceisio dadansoddi ridyls a dweud jocs wychgwael (how do you make a Swiss Roll? you push him down the hill...!). Ah, gwychder! Dw i'n siwr roedd 'na griw o ddysgwyr yno hefyd yn ymdrafod gyda'i gilydd. Dw i wedi clywed bod criw o ddysgwyr yn cwrdd yno weithiau'n y Tavistock ond byth wedi ei weld o'r blaen. 'Chydig bach fel tylwyth teg neu Elfiaid.

O ia, mi wnes gawl anhygoel arall ddoe. Mae Dyfed angen gymaint o fwyd imi ma'n wirion. Ma'n ca'l cawl bob wsos a'n cynnig dim. Hen hogyn hunanol ydyw. Ond eto rydym ni'n trafod dyn sy'n hoffi bwyta byrgyrs a pasta mewn fajitas yma, felly ella mi esgeulusaf ei anniolch yn y gobaith tragwyddol na gynygith dim imi fyth. Mingar.

mercoledì, marzo 22, 2006

Hen Atgofion

Ar yr hen flog oeddwn i'n son weithia am sut oeddwn i'n mynd i Farchnad Caerdydd yn aml. Mi dueddais i ymweld unwaith yr wythnos, yn ymhyfrydu yn y pennau moch rhad, y pysgod a'r caffis budreddiadus (oes ffasiwn gair? Oes rwan!). Dw i'n licio llefydd budur achos dw i'm yn berson parchus iawn, rhwng chwydu ar bob mathia o furiau bob nos Sadwrn a siarad i'm hun yn gyhoeddus. Rhowch imi Ramones dros yr Hilton unrhyw ddydd, hobo dros Dori neu frechan beicyn dros couscous a la carte avec les petits pois et le biftek (dw i'n llawn ymwybodol nad oes dim byd posh am yr un o'r rheiny).

Beth bynnag, dw i'n mynd i'r farchnad yn awr gyda fy nghyfaill annwyl Lowri Dwd. Ta ra!

lunedì, marzo 20, 2006

Y Blewfran

Smai gyfeillion, gelynion a'r rheiny rhy amhwysig i ennill fy llid ne'm llawenydd! Siomedig oedd Dydd Sadwrn, de? Ond mae atgofion yn llifo drwy mhen i (megis cwyr fy nghlustiau) a gan nad oes gennyf ddim gwell i'w ddweud mi a'u hatgofiwn (a, byddwn onast, 'sa gynnoch chi rwbath gwell i wneud 'sa chi'm yn darllen y crap 'ma chwaith).

Aethon ni i'r Mochyn Du, fel arfer, a phenderfynu peidio rhegi. Be wnaethon ni oedd rhoi bocs rhegi yn y canol a 50c i mewn bob tro y rhegem. Afraid dweud mai Dyfed fu'n bennaf gyfrifol am y rownd a ddilynodd ohoni. Nid dyna fy uchafbwynt i, wrth gwrs, ond yn hytrach gweled yr enwog Bilbo Baggins yno, yn amlwg wedi bod ar un o'i deithiau bellefig...

bilbo mochyn du

Cwl neu be? Fodd bynnag, ar wahan i stalkio Bilbo am y peth gorau i awr dyma ni'n gwylio'r gem a meddwi a wedyn canu gyda hen ddyn oedd y dweud ei bod yn braf iawn cliwed bechgyn ifanc yn cani Cwmrag. Yn amlwg yn esgeuluso Lowri Dwd (er bod mam Dyfed yn hwyrach yn y nos wedi meddwl mai hogyn oedd Lowri dros y ffon). Debyg mai fi ydi'r unig un gyda unrhyw atgof o'r nos; Dyfed yn taflu peint dros Haydn (ar bwrpas hi hi) a siarad i Lydawyr nad oedden nhw go iawn yn cefnogi Ffrainc ond oeddan nhw yng Nghaerdydd eniwe. A Gwenan yn dweud wrtha i dorri fy ngwinadd - rhag ofn i mi ei brifo.

Cyrraeddais i ddim mo Clwb Ifor o gwbl, dw i'n siwr y bu imi fod adra cyn deuddeg. Ond fela mai. Gaethon ni hwyl mawr yn son am anifeiliaid newyddwych; y condamentsquirrel, y toiledfuwch, yr afiachbry, a'r gorau oll:

blewfran

Y Blewfran!!
Mae'r Blewfran yn wreiddiol o Walchmai ond wedi mudo i Gaerdydd am ychydig i wneud cwrs ymarfer dysgu. Nis fedrai hedfan, dim ond cerdded yn flewog.

sabato, marzo 18, 2006

Starry Night

Y gân hyfrydaf erioed. O, do. Dw i wedi meddwi!

Starry, starry night
.Paint your palette blue and grey,
Look out on a summer's day,
With eyes that know the darkness in my soul.
Shadows on the hills,
Sketch the trees and the daffodils,
Catch the breeze and the winter chills,
In colors on the snowy linen land.

Now I understand what you tried to say to me,
How you suffered for your sanity,
How you tried to set them free.
They would not listen, they did not know how.
Perhaps they'll listen now.

Starry, starry night.
Flaming flowers that brightly blaze,
Swirling clouds in violet haze,
Reflect in Vincent's eyes of china blue.
Colors changing hue, morning field of amber grain,
Weathered faces lined in pain,
Are soothed beneath the artist's loving hand.

Now I understand what you tried to say to me,
How you suffered for your sanity,
How you tried to set them free.
They would not listen, they did not know how.
Perhaps they'll listen now.

For they could not love you,
But still your love was true.
And when no hope was left in sight
On that starry, starry night,
You took your life, as lovers often do.
But I could have told you, Vincent,
This world was never meant for one
As beautiful as you.

Starry, starry night.
Portraits hung in empty halls,
Frameless head on nameless walls,
With eyes that watch the world and can't forget.
Like the strangers that you've met,
The ragged men in the ragged clothes,
The silver thorn of bloody rose,
Lie crushed and broken on the virgin snow.
Now I think I know what you tried to say to me,
How you suffered for your sanity,
How you tried to set them free.
They would not listen, they're not listening still.
Perhaps they never will...

venerdì, marzo 17, 2006

Yr Arall-fyd

Cofio fi'n sal 'chydig o wythnosau'n ôl? Mynd ar gwrs o Penecillin ac ati? Methu llyncu dim? Chwilio am sympathi ar bob gornel? Wel dw i'n dechrau teimlo fel hynna eto. A dw i'm yn synnu chwaith achos dw i'm wedi bod ers alcohol ers dros wythnos. Dw i wedi f'argyhoeddi fy mod ar gyrion marwolaeth, ac yn barod i groesi i'r ochr draw.

Sut le ydi'r ochr draw, tybad? Ar fy myw, dw i'n gobeithio ei bod hi'n well le nac Aberystwyth (dim ond o ran awyrgylch, pobl, neuaddau myfyrwyr, bariau a naws chyffredinol. Dim arall.), ac yn gyfuniad goruwchnaturiol o Rachub, Caerdydd a chartref fy ewythr yn Yr Eidal, efo CD Mim Twm yn cefndir ar 'repeat' a gwin coch yn llifo i mewn i afon o Fosters.

Serch hynny, cofio The Little Mermaid? Na fi. Mae genod Theiseger Street yn ddigon o sados i'w wylio drosodd a throsodd, gyda amryw o ffilmiau Disney arall, a udodd nhw wrtha fi mai fi ydi'r 'gwylan gwirion' yn y ffilm. Dal ddim yn cofio? Na fi, ond hwn oedd o...


Dw i'm yn sicr pwy fysa'r Little Mermaid, chwaith. Dim ffycin neb dw i'n nabod, eniwe. Gas gennai'r hanner-pysgod. Maesho gyrru nhw nôl i'r môr o le y daethant, fel y rhai drwg ar Stingray a Saeson.

giovedì, marzo 16, 2006

Marwolaeth Planhigyn

Shwmai! ys dywedant yn Sir Gaerfyrddin a rhyw lefydd felly. W, dw i'm wedi bod yn mynd i'm darlithoedd. Un mewn pythefnos ddim yn dda iawn. Dim rhyfadd bod yr Adran yn fy nghasau gyda chas perffaith!

A dweud y gwir mae'r diweddariad yma yn fy mywyd yn mynd i fod yn un digon di-ddigwyddiad. Ond mi dw i wedi cael ambell i beth diddorol yn digwydd, rhwng mynd i wylio Lucky Number Slevin a derbyn e-bost o flodau gan Haydn. Lucky Number Slevin oedd y gorau o'r rheiny o bell ffordd, er doeddwn i'm yn ei ddallt o tan tua wyth deg munud i mewn iddi. Dw i'm yn un am ffilmiau cymhleth, a ddealltish i fyth pam fo'r blôc 'na isho saethu Mam Bambi (er ei bod yn hynod ddoniol).

Reit, mae gennai bethau i'w wneud am unwaith. Dwisho gyrru ffwrdd rwbath i TT (dw i wedi bod isho gwneud ers wythnosau, ond sut fedrwn i, a minnau'n blogio cyn gymaint?). Mae'r planhigyn yn fy ystafell wedi marw, 'fyd. Oeddwn i wrth y cyfrifiadur a dyma hi jyst yn plygu lawr o'm mlaen i (sy ddim yn digwydd yn aml imi) a marw (digwydd llai fyth. Bron). Felly maesho'i thaflu hi ffwrdd cos mai'n drewi 'ma, er efallai bod gan hynny ei wreiddiau yn y pentwr o ddillad budur yn y gongl 'cw, neu bo ogla'n cegin ffiaidd yn treiddio drwy'r hen le 'ma. Wn i ddim.

Gennai ddiwrnod i ffwrdd 'fory. Mi wna'i rwbath efo'n amser. Awgrymiadau?

lunedì, marzo 13, 2006

Rhewi

Oeddwn i'n siarad i'n hun gynnar. Diddorol, 'fyd.

Ma'n rhewi yng Nghaerdydd. Debyg ei bod yn well na Rachub, ond dydi hynny fawr o gysur imi. Dw i dal yn teimlo'n sal wedi'r penwythnos (os nad oedd perfformiad Cymru yn fy neud yn sal yr alcohol oedd. Ia, alcohol, debyg. Neu cwmni Haydn a Dyfed.). Y peth gwaethaf o bosib oedd mynd yn slei i chwydu rownd pabell y Beverly, dim ond i edrych i fyny, gweld bod pawb yn gallu gweld a chlywed nhw'n canu 'You Are Spewing'. A wedyn chwydais mewn jar gwin yn Gatekeeper. Ond roedd hi'n iawn achos roeddwn i wedi hen orffen y gwin.

Digwyddodd cryn dipyn o bethau yng Nghlwb Ifor. Y rhan fwyaf ohoni'n bethau nad ydw i'n cofio ond uchafbwynt y nos oedd bod yn y toiledau efo Lowri Dwd (faint o bobl sy 'di deud hynny o blaen ho ho!). Ond na, nid felly ydoedd, dim ond i mewn am dro yr aethon ni, a dyma rhyw ddynas blin yn dod i mewn (sy'n gweithio yn Clwb, debyg) a pwyntio ataf a gweiddi 'Ti! Mas!' cyn mynd i mewn i ciwbicl. Nis werthfawrogais ei swnian felly mi wnes (gyda llawn cefnogaeth LD) wlychu rhyw bapur toiled a rhoi ffling iddi dros ben y ciwbicl. Sgrechiodd hi a rhedem ni. Yn gyflym.

Treuliwyd gweddill y nos yn dawnsio polyn, gyda Lowri Dwd yn llwyddo i'm cnocio i mewn i'r polyn mewn modd sy'n boenus iawn i un o'r cryfach ryw. Gwingais mewn poen, a pheidio gadael mynd o'r polyn am peth amser. Wedyn, aeth Ceren a mi o gwmpas yn dawnsio yn y tai bach megis fersiwn toiledaidd o Strictly Come Dancing.

A dw i dal efo hangowfyr heddiw. Casau penwythnosau.

sabato, marzo 11, 2006

Ben fy hun!

Am noson sili neithiwr. Meddwais yn gachu. Wedi bod yn Tavistock yn y p'nawn onisho meddwi felly mi brynais cans i fi fy hun a gwneud yn ty wrth wylio Johnathan. Sy'n wych. Ces i fy nghyfarwyddo gan Kinch i fynd i Tavistock a mi es ond doedd o ddim yna felly mi oeddwn i ar fy mhen fy hun yno'n prynu ffag am 20c gan y ddynas drws nesa a siarad i'r ddynas tu ol y bar oedd yn siarad mewn acen Rwsiaidd.

Llwyddais i gyrraedd y Goat Major lle chwydais yn eitha pwerys i mewn i'w thoiledau. A wedyn mynd i O'Neills lle dw i'm yn cofio dim byd achos oni'n slyrio. Eshi adra wedyn a cael fy ffefryn fwyd, sef ffishcec, chips a grefi. Wrth imi fynd a chymryd y beit cyntaf o'r ffishcec dyma hi'n disgyn ar y llawr a safais arno'n ddig. Am noson wirion. Dw i dal 'di meddwi.

giovedì, marzo 09, 2006

Rhyddhad

Rhyddhad myn uffarn i! Gorffan un sgript a dechra un arall! Mae sgript ugain munud yn diawl o beth anodd i'w wneud mi a sylweddolais, heb son am ddau, felly ti'n 'sgwennu bob math o crap a gobeithio am y gorau. Mae fy mharch at sgriptwyr Pobol Y Cwm wedi codi gymaint!

Yn dweud hynny dw i'm wedi gwneud dim byd heddiw. Nesi lwyddo fethu fy narlithoedd oherwydd y bu imi ddrysu fy hun (eto) nath sbwylio trefn y diwrnod yn llwyr. A wedyn dyma fi'n mynd i gael baget o Dough's a doedd na'm corgimwch yn weddill, dim ond corgimwch a chranc, sy'm yn neis iawn mewn baget, ond mi a'i chefais eniwe a'i fyta. Ers bod yn fyfyrwyr dw i wirioneddol wedi stopio bod yn ffysi am fwyd a mi futa i rwbath o fewn rheswm. Rhywbeth tydi Owain neu Rhys ddim yn coginio, a dweud y gwir, achos mi fydd hi'n dod o'r meicrodon ac yn cael ei fyta gyda bara.

Dwisho cawod ond 'sgennai'm mynadd. Dw i wedi bod yn difyrru fy hun drwy wylio Neighbours (sef y rhaglen waethaf ar y teledu ond y mwyaf adictif) a mynd i Cyri Clyb Wetherspoons. Aeth fi a Dyfed a Haydn am dro, ac am unwaith roedd y Rogan Josh yn cynnwys cig oen yn hytrach na ffat cig oen, oedd yn eithaf pleserus. A dyma fi yma'n awr, chwarter i naw yn y nos, heb ddim i'w wneud ond pori Maes E a gyrru negeseuon MSN sarhaus i Dyfed a rhyw foi dw i'm yn abod ond ma'n dod o Warwickshire. Peth gwirion 'di bywyd.

mercoledì, marzo 08, 2006

Sgriptio a chri am help gyfrifiadurol!

O myn ffwc i dw i'n cal traffarth 'ma! 'Sgynnoch chi'm syniad sut beth ydi ysgrifennu sgript. Ma'n anodd iawn iawn i wneud un ugain munud. Dyna dw i'n ceisio'i wneud ar y funud ac ers ddoe ac echoddoe. 13 tudalen sy bron yn 13 munud, a dw i wedi rhedeg allan o syniadau. A ddoe ffeindish i allan nid un unig ei fod o fod i mewn erbyn Ddydd Mawrth, ond mae gennai un arall i'w wneud erbyn hynny a sgennai'm syniad bedio!

Mae'r plot yn syml, sef pump person yn eistedd mewn tŷ. Dw i'm efo dychymyg mawr ar y cyfan, dachi'n gweld. Haws o lawer yw dwyn syniadau pobl eraill a'u newid i be sy'n siwtio chi; fel nath Hitler i Mussolini ond mewn ffordd sgriptiol.

--------------------------------------------------

Reit ar nodyn hollol seriws dwi'n pledio gyda unrhyw un sydd allan yno i helpu fi efo problem gyfrifiadurol. Efallai bryna i beint i chi os newch chi, neu Milky Way, wnim. Ond dyma hi: dw i wedi prynu gêm gyfrifiadurol newydd, sef hwn. Mi fedra i ei roi ar y cyfrifiadur yn ffein, a gwneud ambell i beth gyda hi ond bob tro dw i'n mynd i'r darn lle ma'r gêm go iawn yn digwydd (y darn RTS = real-time strategy) ma'n mynd at y Desktop. Ai isho mwy o RAM ydw i? Diolch!

martedì, marzo 07, 2006

Pedwar ... !

Edrychid fel bod y Rhithfro wedi mynd yn obsesd gyda'r rhif pedwar (dw i ddim, well gennai tri), ond dw i'm yn un i beidio a neindio am ben y bandwagon...

Pedwar swydd dw i wedi’u cael
1. Gweithio'n cegin Brewer's Fayre, Parc Menai
2. Rho pamffledi allan yn 'Steddfod Casnewydd
3. Gweithio'n bar Canolfan Y Mileniwm
4. Ym. Dyna ni. Ffycin hel, dw i'm 'di gweithio ffwc!

Pedwar ffilm gallaf eu gwylio drosodd a throsodd
1. Trioleg Lord of the Rings
2. Smokey and the Bandit
3. Braindead
4. Mela (onast!)

Pedwar lle dw i wedi byw ynddyn nhw
1. The Cottage Tyddyn Canol, Rachub
2. Llys Senghennydd
3. 68 Wyeverne Road, Cathays
4. 28 Russell Street, Y Rhath

Pedwar rhaglen teledu dwi’n eu caru
1. Blackadder
2. The Fast Show
3. Wirioneddol unrhywbeth am fyd natur
4. The Simpsons

Pedwar lle dw i wedi bod ar wyliau
1. Cyprus
2. Tiwnisia
3. Yr Eidal
4. Yr Alban

Pedwar o’m hoff brydau bwyd
1.
Pizza Pepperoni Mabinogion Bethesda
2. Spaghetti Marinara
3. Y Ffwl Inglish
4. Stwnsh Rwdan

Pedwar gwefan dw i’n ymweld â nhw bob dydd
1.
Maes-e
2. Ogame.com
3. BBC Cymru'r Byd
4. Blogiadur

Pedwar lle hoffwn i fod yn y munud hwn
1. Yn cael potel o win coch mewn gwinllan Eidalaidd
2. Yn Rachub yn y glaw yn cael panad yn ty
3. Prag!
4. The Shire (hihi!)

Pedwar blogiwr dw i’n eu tagio (dw i'n cymryd mai tagio ydi dilyn yn selog?)
1. Chwadan

2. Synfyfyrwraig
3. Geiriau Gwyllt
4. Wierdo

lunedì, marzo 06, 2006

Cneifio

Dw wedi cael fy ngwallt wedi ei dorri. Am y tro cyntaf ers dros chwe mis, dw i'n siwr, a dw i'm yn siwr beth i wneud ohono. Dw i wastad wedi licio cael fy ngwallt 'mbach yn hir (hir iawn a dweud y gwir), felly'n anaml y bydda i'n ei dorri. Golyga hyn ei fod yn denau ac yn seimllyd am y rhan helaethaf o'r flwyddyn, a rwan dw i'n sylweddoli ei bod yn cael ei golli'n fwyfwy.

Gas gennai dorri gwallt; mae'n well gennai fynd i'r deintydd neu'r doctor, a dw i'm yn licio'r un ohonyn nhw rhy lawer chwaith, rhwng daeargrynnu 'nannedd a chael bys yn din (stori hir). Er, y niwed gwaethaf a chefais oedd gan rhywun pan oeddwn i'n cael torri gwallt ym Mangor yn hogyn bach ifanc, a dyma'r ast yn llwyddo torri fy nghlust. Fflesh wound, wrth gwrs, nid unglust mohonof, ond fe roddodd hwnnw fi off y bastads am byth wedyn.

Mae o hefyd yn gwneud imi edrych yn dew. Fel bochdew, a 'chydig bach fel afocado, 'fyd (efo coldsore arall fyth. Bastad dolur annwyd, maesho'i saethu). Ond rwan mae'n rhaid imi sortia allan fy nghyfrifiadur. Bu imi brynu Battle For Middle Earth II ddoe, a wedi bod yn edrych ymlaen yn arw at ei chwarae am beth amser, ond dydi hi ddim yn gweithio ar fy nghyfrifiadur i nac un Owain Oral. Dw i'n gytud, fel pe bai rhywun 'di marw neu bod diwedd yr iaith ar fin neu fy mod wedi cael torri fy ngwallt. O ia, anghofio am hynny. Bastad torri gwallt. Casau torri gwallt.

domenica, marzo 05, 2006

Steddfod a ballu

Wel dyna ni Aberystwyth wedi ennill y 'Steddfod Rhyng-gol unwaith yn rhagor, ond maen nhw'n dda am baratoi ac ati, tydan ni ddim. Y peth tristaf am y peth o safbwynt Caerdydd oedd diffyg cefnogaeth y flwyddyn gynta, yn enwedig ar ddechrau'r 'Steddfod. Ond dyna ni, mae'r hen do y bedwaredd a'r drydedd yn marw allan, gwaetha'r modd. Jiw jiw. (nid marw felly, gyda llaw, dim ond ymadael a'r brifysgol)

Dw i'm yn cofio nos Wenar yn dda iawn oni bai bod rhywun yn chwarae yn Callaghan's a doedd gennai'm syniad pwy. Dw i'n methu Clwb Ifor, dw i'm wedi bod yno am cyn gymaint o amser dw i'n teimlo'n ddiarth iawn. Dw i'n 'sgwenni'r blog hwn o'r gwely ac yn marw isho toiled ond fedra i'm codi a bellach dw i'm yn siwr os oes gynnai goesa. Na, dw i'n goro mynd. Ta ra!

giovedì, marzo 02, 2006

Tŵr Gwaith

Os mai ymadroddiad hyfrytaf y Saesneg yw 'cellar door' felly mai tŵr gwaith yw un y Gymraeg. Unrhyw un yn cytuno? Mi feddylish i am hynny echddoe a theimlo'n glyfar iawn gyda mi'n hun am fedru meddwl am y ffasiwn ddwysbethau.
Dw i'm wedi blogio ers sbel (fel wnaethoch chi'm sylwi. 'Sneb yn darllan y crap 'ma heblaw am Ceren, a phrobabli Owain Ne canys un gwirion ydyw). Am ddim rheswm penodol, ychwaith, dw i'n eitha hapus ac iach (er dw i'n fflemio fel pleb o hyd) a bodlon fy myd, er fod Plaid Cymru (www sori PLAID dio rwan de y ffycin twats gwirion ar y top) wedi newid ei logo i rhyw fath o jeli wladgarol.
A dw i dal yn casau popeth yn y byd, fel babanod, potiau planhigion a chreithiau meddyliol cynoesol. Dw i'm yn byta rhyw lawer yn ddiweddar, a all fod yn dda yn y diwadd a'm gadael i deneuo. A dweud y gwir i chi (ia, Chi!) fydda i ddim yn colli na rhoid pwysau ymlaen bellach. Duw a'm gwnaeth yn 13 stôn a Duw a'm cadwa felly, hynny a pizzas (ond gan mai Duw yw Arglwydd Popeth mi a'i feiaf am hynny hefyd. Fydd o'm yn meindio).
Wel mi dw i ar brofiad gwaith ydach chi'n gweld, yn Sain Ffagan a dw i actiwli yn mwynhau! Dw i'n mwynhau gweithio! Faswn i'm 'di dychmygu hynny wythnos diwethaf. Mae Sian a fi yno a dani'n gweld bob mathia o betha, fel y stordai sy ddim wedi eu hagor i'r cyhoedd ac yn cynnwys dros 90% o eiddo Sain Ffagan, a'r eglwys Gatholic sydd ddim wedi agor eto. A rydym ni'n cael bwyd gyda staff discownt a gwisgo bajys. Dw i byth wedi teimlo mor bwysig a hynny, heblaw pan ennillais i raffl yn Sioe Flynyddol y Gwynedd School of Dance pan oedd y chwaer yn downsio yno a finna'n bôrd yno'n ei wylio bob blwyddyn am tua pymtheg awr.
Wel dyna ichwi ddiweddariad ddiweddaraf fy mywyd. Dal yn crap, tydi?