venerdì, gennaio 05, 2007

Y Pizza

Cefais alwad ffôn ddoe yn dweud wrthyf fod gen i swydd. Dydi hynny ddim yn rhy ddrwg ar ôl llanw un ffurflen gais, nac ydi? Serch hyn, dydw i ddim yn dechrau tan wythnos i Ddydd Llun, sy’n golygu bod wythnos arall o benrhyddid anhygoel gen i. A mi a’u defnyddiant i’w llawn botensial.

Wedi’n trip i’r Amgueddfa fe gafodd fy nghyd-sgyman ddi-waith Kinch a mi'r syniad o wneud pizzas. Mae Kinch wedi cael rysáit i wneud pizza bwyd môr gan ei dad ers tair blynedd ond byth wedi ei roi imi. Felly fe aethon ni am dro i dre gyda’n bryd ar goginio.

Ar ôl mynd i Sainsburys ynghanol dre i chwilio am y gwaelod aethom ni o amgylch dre i gyd am tuag awr (yn cynnwys f’annwyl farchnad, lle y cefais plwnjar). Wedi hynny, aethom ni’n ôl thua Sainsburys a gofyn a oedd pizzas bases yna, ac fe bwyntiwyd nhw allan inni, cyn inni fynd ymlaen i brynu popeth yn y fan a’r lle. Cyn mynd nôl am banad.

Bwriadem ni dynnu llun o’r peth ond mor flasus yr oedd gan gregyn gleision a chorgimwch a phethiach fel na wnaed hynny.

Wedyn yn y nos, a minnau wedi dychwelyd adref, fe es i safwe www.alluc.org sydd yn cynnwys bob math o raglenni teledu y medrid eu gweled AM DDIM. Wedi un rhaglen o’r Simpsons fe dreuliais i thua awr yn gwylio He-Man; achos mae’r boi yn sdar.

1 commento:

Nwdls ha detto...

Ma'r alluc na'n wych! Llwyth o gartwns "The Tick".

diolch chief.