Visualizzazione post con etichetta blog byw. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta blog byw. Mostra tutti i post

giovedì, maggio 06, 2010

BLOG BYW: Etholiad 2010

02:31
Rhy boenus bellach. Abort. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r blog byw o leiaf! Dwi am eistedd yma a gorffen fy ngwin. A phwdu mwy. Nos da - a chadwn y ffydd, myn diân!
************************
02:27
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Neith unrhyw beth rwan! Da iawn Johnathan Edwards.
************************
02:23
Ta ta Lembit. Dwi'n teimlo gymaint dros Heledd Fychan 'fyd, ymgeisydd gwych, gei dy gyfle eto!
************************
02:20
Ceidwadwyr wedi cipio Bro Morgannwg.
************************
02:19
Dwi'm hyd yn oes isho clwad Ceredigion ond ... dyma fo, cweir go iawn i Blaid Cymru. Bron fel etholiad y Cynulliad in reverse. Mae hwnnw'n brifo mwy na 2005. 
************************
02:13
Ras rhwng y Ceidwadwyr a Phlaid yn Aberconwy? Ddim peryg!
************************
02:03
Jessica Morden wedi dal ei gafael ar ei sedd yn Nwyrain Casnewydd. Mae'r gwin yn mynd i lawr yn dda rwan, felly sori am unrhyw gamsillafu o hyn ymlaen ... dwi'm yn gweld y pwynt mwyach!
************************
02:00
Roedd y gogwydd i Lafur ym Mlaenau Gwent tua 28%. Faint o bleidiau mewn llywodraeth sy wedi cyflawni hynny, tybed?
Dyna ddiwedd ar Lais y Bobl dybiwn i - Llafur eto wedi llwyddo chwalu'r gwrthwynebiad iddi yng Nghymru.
************************
01:56
O edrych ymlaen fymryn, os bydd Llafur yn gwneud mor dda yng Nghymru ond yn wrthblaid yn San Steffan gall yn wir sicrhau ei goruchafiaeth yng Nghymru am ychydig fwy o flynyddoedd o leiaf. Yr un hen stori.
************************
01:51
Buddugoliaeth i Lafur ym Mlaenau Gwent, ddywedoch chi? Naci, cweir i Lais y Bobl. Mae fy mhroffwydo i wedi bod yn ofnadwy eleni!
************************
01:50
Mam bach, sïon y bydd Llafur yn cadw Gogledd Caerdydd - sgersli bilîf?
************************
01:44
Canlyniad Islwyn yn ddiddorol. Mae Llafur yn cael llai na hanner y bleidlais yno yn arwyddocaol, ond mae gweld pleidlais y Rhyddfrydwyr yn disgyn yno yn rhywbeth na fyddwn wedi'i ddisgwyl.
************************
01:42
Mwyafrif Gordon Brown wedi cynyddu dwi newydd sywli. Mam bach.
************************
01:37
Ddim am flogio am ganlyniad Llanelli? Ddim ffiars! Mwyafrif Llafur wedi parhau'n gadarn iawn. Llafur yn cadw De Clwyd - ni ragwelais hynny chwaith. Dwi'm yn licio heno!
************************
01:34
Llanelli ar fin cyhoeddi - fydda i'm isho blogio am hwn! Sibrydion na fydd mwyafrif y Blaid yn Ninefwr yn wych yn llu.
************************
01:30
Llanelli yn mynd i Lafur. Gwers i ni heno; peidiwch â chodi'ch gobeithion byth efo Plaid Cymru!!
************************
01:27
Do'n i ddim yn disgwyl i Ddyffryn Clwyd aros gyda'r blaid Lafur o gwbl. Dwi wedi dweud o'r blaen bod Llafur yng Nghymru beryclaf pan mae eu cefnau yn erbyn y wal, ond mae'n nhw'n dangos hynny o ddifrif heno.
************************
01:20
Gwers i Blaid Cymru - DEWISWCH YMGEISYDD CRYF AR YNYS MÔN AM UNWAITH! Gan ddweud hynny, mae hwnnw'n ganlyniad ofnadwy i Peter Rogers hefyd!
Ond o ddifrif, mae canlyniad Ynys Môn yn ddim llai nag uffernol
************************
01:16
Si fach i'w dathlu, gallai'r blaid Lafur wneud cyn waethed â 3ydd yn Ninefwr. Ynys Môn yn datgan - dwi'm am sgwennu am hwnnw hyd yn oed!
************************
01:12
Mae'n ymddangos i mi bod y gogwydd yn Lloegr o Lafur i'r Ceidwadwyr yn gryf ond nad oes fawr o ogwydd rhwng y Torïaid a'r Democratiaid Rhyddfrydol
************************
01:09
Y sôn ydi bod Plaid Cymru wedi cael noson wael (syrpreis syrpreis!) yn y Cymoedd heno, yn bennaf oherwydd yr ymchwydd yng nghefnogaeth y Democratiaid Rhyddfrydol
************************
01:05
Dwi'n drysu neu 'di Paul Flynn newydd alw David Cameron yn 'Dewi Cameron'????
************************
01:00
Plaid Cymru wedi ennill yn Arfon - ond roedd hwnnw'n llawer agosach na'r disgwyl
************************
00:52
Mae'n debyg bod mwyafrif y Rhyddfrydwyr yng Ngheredigion wedi cynyddu o rai miloedd
************************
00:49
Newyddion mawr o Ogledd Iwerddon, yr Alliance Party wedi cipio sedd wrth y DUP - dydyn nhw byth wedi ennill etholaeth yn San Steffan o'r blaen
************************
00:46
Maldwyn yn agos. Yn bersonol, doeddwn i ddim yn disgwyl hyn. Tybed?
************************
00:40
Arfon yn eitha diogel yn ôl BlogMenai
************************
00:34
Dwi'n ffendio cysur yn y ffaith fod y 50,000ish o eiriau o broffwydoliaethau sgwennish i yn hollol void erbyn hyn - blydi typical yn de! Rheswm arall i fi ddigio ar y Democratiaid Rhyddfrydol!
************************
00:30
Mae Arfon ychydig yn fwy diogel yn ôl yr hyn dwi'n ei ddallt, ond mae'n bosibl bod y Blaid yn 4ydd yn Aberconwy
************************
00:25
"Democratiaid Rhyddfrydol i gynyddu eu mwyafrif yn sylweddol yng Ngheredigion"
************************
00:23
Newydd cael y llymaid cynta o'r gwin. MAE O'N FFYCIN AFIACH.
************************
00:21
Ieuan Wyn Jones yn siarad yn ddiplomataidd iawn ar S4C - i fi mae hynny'n awgrymu diffyg hyder. Mae'n edrych fel dyn wedi'i drechu.
************************
00:20
Do'n i wir ddim yn disgwyl i fod yma yn poeni am Arfon rhaid i mi ddweud! Mae Môn a Cheredigion wedi mynd bron yn sicr rwan. Llafur yn hyderus iawn ym Mlaenau Gwent.
************************
00:13
Gwin am gael ei agor rwan. Dwi wirioneddol yn poeni'n arw erbyn hyn.
************************
00:08
Arfon yn agos yn ôl Golwg. Byddai hynny'n drychineb.
************************
00:02
Wel, mai'n 'fory rwan! Fydd y gwin allan mewn munud, felly efo'r holl wybodaeth sy'n dod i'r amlwg fyddai methu dal i fyny efo popeth, heb sôn am y ffaith bod yr holl sibrydion sydd o gwmpas yn gwrthddweud ei gilydd bron yn ddieithriad .. dewch 'laen bobl, mae'r etholiad drosodd, rhowch wybod inni'n iawn!
************************
23:53
O ddrwg i waeth i'r Blaid. Tair sedd yn edrych yn hynod debygol, a dydi hi ddim yn hanner nos eto!
************************
23:49
John Dixon yn dweud ar S4C rwan bod pleidlais y Blaid yn cael ei gwasgu yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Penfro. Wrth gwrs, 'sdim isho meddwl am 2011 eto, a hwnnw'n gyd-destun gwbl wahanol, ond yn y fath etholaethau mae'n bwysig i Blaid Cymru wneud yn dda er mwyn cael sail gref, felly mae hynny'n fy mhryderu rhywfaint.
************************
23:45
Ceredigion ac Ynys Môn yn edrych yn gynyddol anobeithiol i Blaid Cymru. Pan ddaw'r cadarnhad o hynny, fe fydd yn fy mrifo i yn fawr iawn, ynghyd â llawer iawn eraill ohonoch dwi'n siwr *gwynab trist*
BLAENAU GWENT: Llafut yn "hynod o hyderus".
************************
23:42
Wel, mae Sunderland yn cadw'n driw iawn i Lafur o leiaf! Gogwyddau amrywiol i'r Ceidwadwyr.  
************************
23:40
Os ydach chi isio sibrydion ac ymrannu yn y dathlu a'r dagrau, dyma ffrwd trydar Gymraeg etholiad10
************************
23:33
Nia Griffith: agos yn Llanelli, a dydi hi ddim yn edrych yn hynod hapus, ond ymchwydd i'r Democratiaid Rhyddfrydol
************************
23:27
Fydd y gwin allan mewn ychydig - mae popeth dwi'n ei glywed a darllen yn awgrymu mai mater o drowing sorrows fydd hi heno!
************************
23:26
Ail ganlyniad a hynny o Sunderland. Hawdd iawn i Lafur eto, ond dydi hynny ddim yn syndod!
************************
23:22
Mae 'na awgrym bod gogwydd tuag at Lafur yng Nghymru a hefyd yn yr Alban - Dyffryn Clwyd fydd y canlyniad cyntaf yng Nghymru yn ôl y sôn, cawn weld yn gliriach y sefyllfa bryd hynny
************************
23:17
Sibrydion o Arfon ar Flogmenai
Ddim yn swnio'n dda ar Ynys Môn - Llafur yn hyderus yno
************************
23:10
Y niferoedd yn pleidleisio yn Llanelli yn uchel - newyddion drwg i Blaid Cymru dwi'n amau.
************************
23:02
Plaid yn hyderus yn Llanelli, ond Ceredigion ddim yn edrych yn addawol yn ôl sibrydion
************************
22:58
Sylw ar y blog: "Maldwyn yn edrych yn ddiddorol IAWN"
Watch this space!
************************
22:53
Y canlyniad cyntaf i mewn! Sedd Lafur ddiogel beth bynnag felly fydd hi ddim yn dweud llawer wrthym mi dybiaf. Mae'r Llafurwyr yn mynd yn wyllt ar ôl clywed y canlyniad! Buddugoliaeth ddiogel ar y cyfan, ond gostyngiad o 10% yn y bleidlais, gogwydd o tua 7.5% i'r Ceidwadwyr - gall y 7.5% 'na fod yn sylweddol yn genedlaethol.
CYWIRIAD: 8.4% o ogwydd. Ddim yn ganlyniad da i Lafur p'un bynnag.
************************
22:48
Canrannau'r exit poll: 37.5% Ceidwadwyr, 28% Llafur, Dems Rhydd 23%
Dwi'm yn synnu cymaint â rhai pobl, ond dwi'm yn rhagweld dim eto!
Y canlyniad cyntaf yn Sunderland i ddod yn fuan

************************
22:45
Er gwybodaeth, os ydach chi am adael sylw, ysgrifennwch o a'i gopïo a rhowch ail gynnig arni wedyn - dwi'n cael trafferth blogio hefyd. O bob noson yn y ffycin flwyddyn...
************************
22:40
Blogger yn chwarae i fyny heno am ryw reswm - ddim byd i wneud efo fi. Gallwch nawr adael sylwadau heb y word verification, cawn weld os bydd hynny'n helpu.
************************
22:30
Paddy Ashdown 'di cael stranc am yr exit poll - na, dwi'm yn eu credu nhw chwaith ond 'sdim isho gwylltio'r ffwc
************************
22:25
Blog byw WalesHome yn awgrymu yn barod bod Dyffryn Clwyd am fynd yn las
************************
22:18
Awgrymiadau lu bod y niferoedd sy'n pleidleisio mewn ardaloedd Ceidwadol yn uchel, dim syndod fanno! Tybed a ydi'r ddamcaniaeth bod nifer o bobl a ddywedodd eu bod am bleidleisio i'r Rhyddfrydwyr heb â gwneud neu wedi newid eu meddwl ar y funud olaf yn wir wedi'r cwbl?
************************
22:11
Awgrym nad ydi Aberconwy yn rhy addawol i'r Blaid ar S4C. Ddim yn syndod enfawr ysywaeth!
Dydi'r panad 'ma ddim am wneud ei hun....
************************
22:06
Panad amdani. Daw'r gwin nes ymlaen.
************************
22:00
Y pôl olaf: senedd grog amdani. Y peth mawr ydi y rhagwelir y bydd y Democratiaid Rhyddfrydol i lawr 3 sedd! Wow, ddim yn disgwyl hwnnw. Os bydd y canlyniad arfaethedig yn dod i fodolaeth fydd hi'n newyddion gwych i Blaid Cymru a'r SNP
************************
21:50
Dros 1.7 miliwn o bobl wedi nodi ar Facebook eu bod nhw wedi pleidleisio hyd yn hyn ... ddim yn etholiad rhyngweithiol, eh?
************************
21:41
Cofiwch fod 'na ambell flog byw ar y we heno sy'n canolbwyntio'n bennaf ar Gymru, megis ar wefan wych WalesHome, blog Vaughan Roderick, ac mae Guto Dafydd wrthi'n trydar (dwi ddim yn dallt atyniad trydar o gwbl ond mi fyddai'n sicr yn dilyn heno!) dwi'n credu. A siwr o fod mae mwy - rhowch wybod i mi os oes, bydda i'n dilyn pawb yn selog!

Rhifyn etholiadol o Come Dine With Me ar Channel 4 ar y funud. Dwi'n siwr bod Edwina Currie wedi bod arni o'r blaen. Do'n i'm yn licio'i y tro hwnnw ac mae'n siwr na fyddai'n ei licio hi eto heno 'ma.
************************
21:29
Newydd sylwi, record o blog hwn o ran nifer uchaf yr ymwelwyr mewn diwrnod oedd 193 (sy ddim lot, dwi lot mwy poblogaidd erbyn hyn, diolch fwy neu lai am fod ar blogroll Blogmenai!), sef 4 Mai 2007 yn ystod etholiadau'r Cynulliad. 118 o ymwelwyr yn barod heddiw ... go on, newch fy niwrnod, heidiwch yma'n llu!
************************
21:15
Helo 'na bawb! Llai nag awr i fynd bellach nes bydd y blychau pleidleisio'n cau yn derfynol. Dwi, fel y rhan fwyaf ohonoch, jyst ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd yn ystod yr oriau nesaf. Bydd Llafurwyr yn ofni cweir, bydd Ceidwadwyr yn ofni siom, a nyni genedlaetholwyr yn pryderu'n arw iawn, iawn. Ni sydd waethaf am bryderu dwi'n meddwl! Mi dybiaf mai'r unig bobl fydd yn ddigon bodlon eu byd ar hyn o bryd ydi'r Rhyddfrydwyr - hyd yn oed pe na bai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gwireddu'r heip, y gred gyffredin ydi y byddan nhw'n cryfhau eu sefyllfa.

Fel pob etholiad, dwi'n ofni'r gwaethaf erbyn hyn, ac wedi hen ymbaratoi i ymateb yn herfeiddiol os nad aiff popeth fy ffordd, ond hefyd orfoleddu os gwireddir yr annisgwyl. Yn nwfn fy mod, adennill Ceredigion ydi'r peth pwysicaf heno (er dial cymaint â dim, dwi'n cofio'n iawn y boen yn Theiseger Street bum mlynedd nôl); nod, ysywaeth, nad ydw i o'r farn y'i cyflawnir, ac o'i fethu fe fydd yn brifo'n arw drachefn.

Cofiwch gyfrannu at y blog yn ystod y nos, fydd angen mwy na the a gwin arnaf i gadw'n effro yn oriau mân y bore.

I'r gad!