Visualizzazione post con etichetta cadw'n iach. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta cadw'n iach. Mostra tutti i post

martedì, settembre 22, 2009

12'2 stôn

Ro’n i’n gwybod fy mod wedi mynd yn dewach dros y misoedd diwethaf wrth i’r ên-ddwbwl deimlo’n drymach ac ambell pâr o jîns deimlo fymryn yn dynnach. Hynny ynghyd â’r ffaith i Mam gwyno’n barhaus dros yr wythnosau diwethaf fy mod i’n dew.

Dydi Mam ddim yn dal nôl efo pethau felly. Eleni bu iddi wrth fy nisgrifio ar fy nhrymaf bwysau fel revolting wrth Lowri Dwd. He was revolting. Diolch, Mam.

Felly mi es efo Lowri Dwd i Boots ar fy nghinio. Os cofiwch, flwyddyn a hanner nôl mi lwyddais golli stôn mewn cyfnod o fis, a phryd hynny yr hyn a wnaeth y ddau ohonom oedd defnyddio peiriant pwysau Boots Heol y Frenhines fel meincnod pwysau. O wneud yr un peth mi ges andros o sioc fy mod bellach yn pwyso 12’2 stôn.

Ac felly hefyd flwyddyn a hanner ar ôl y gystadleuaeth colli pwysau gyntaf a gynhaliwyd fe’i hail-ddechreuwyd. Y targed y tro hwn yw 11’4, ac unwaith eto mae mis i’w gyflawni, sef 22ain Hydref. Bydd hynny reit yng nghanol y cyfnod pen-blwyddi, ac felly fe fydd cyflawni’r targed yn anodd iawn.

Dydw i ddim yn poeni dim am fy iechyd ac yn ogystal â hynny dwi wastad wedi gwrthryfela yn erbyn y ddelwedd berffaith y mae disgwyl i bawb ohonom, hogiau llawn cystal â merched, gydymffurfio â hi. Ond dydw i ddim yn licio cael bol mawr a gên ddwbl ac edrych nid fymryn fel morlo diabetig.

Felly mewn mis, cawn weld: efallai y byddaf eto brydferthaf lanc y ddinas hon.

mercoledì, gennaio 07, 2009

Yr Iachuso

Neno’r tad dydi’r fath oer yn dda i ddim i neb, yn enwedig i’m biliau nwy. Rhaid i hyd yn oed llanc ifanc, hardd fel y fi gadw’n gynnes yn y tywydd hwn, cofiwch, yn enwedig o ystyried mai unigolyn sâl ydw i ar y cyfan.

Fydda i ddim yn rhy sâl yn hirach os parha ymgyrch flynyddol mis Ionawr. Ydw, dwi yn un o’r bobl hynny sy’n gwneud hanner ymdrech i deneuo a cholli pwysau ar ôl gormodeddau’r Nadolig. Nid anodd yw i mi golli na rhoi pwysau ymlaen os bwytaf yn iach, ac mae gen i awch am fetys yn ddiweddar, felly dylwn fanteisio arno a throi’n saladwr dros dro.

Gan ddweud hynny, ‘sneb isio salad yn y gaeaf, nac oes?

Yr ail gyfnod o iachuso ydi’r cyfnod o tua mis rhwng diwedd y Chwe Gwlad a’m pen-blwydd. Os cofiwch, collais stôn bryd hynny y llynedd, ond tai’m i golli stôn y mis hwn neu mi fyddai’n denau ofnadwy, a p’un bynnag dydi dyn ddim i fod yn denau. Cyhyrog, bosib, ond byddai cyflawni’r ffasiwn gamp yn wrthyn i mi, minnau’n hapus gan ‘mbach o fol a breichiau gwan.

Ond nid llwgu y byddaf i golli pwysau. Dalltwn i mo bobl sy’n gwneud ffasiwn beth, peth gwirion i’w wneud os bu, ond bydda i’n cwrdd â’m Diafol personol head on ac yn ymarfer corff. Yr wythnos hon yn unig dwi wedi chwarae sboncen a badminton, ac am chwarae sboncen eto heno. Mae’r corff yn gweigan gan stiffrwydd a dydw i heb â chael shêf ers oes pys achos mae’n rhy oer yn bathrwm ar ôl cyrraedd adref i aros yno ac eillio.

Wn i ddim ag yw blewog a ffit yn gyfuniad perffaith, chwaith.