lunedì, novembre 25, 2019

Darogan 2019 - Yr ail set o seddi


DELYN

Mwyafrif: 4,250 (10.8%)

Mae Delyn yn y gogledd-ddwyrain yn etholaeth sydd wedi bod ar restr dargedau’r Ceidwadwyr ers sbel erbyn hyn, ond heb lwyddiant hyd yma. Wrth i mi ysgrifennu hwn, mae’r polau’n araf ond yn sicrh yn polareiddio, gyda Llafur yn dal i fyny â’r Ceidwadwyr fymryn, hyd yn oed os ydyn nhw ymhell y tu ôl i ganlyniad 2017.
Y mae’r Blaid Brexit hefyd yn cael eu gwasgu yn y polau, ond rhaid cofio dydyn nhw ddim yn sefyll ymhob sedd, ond maen nhw’n gwneud yn dda mewn polau seddau unigol. Dwi’n tybio y gallent, fel mewn nifer o seddi, wneud digon o ddifrod i’r Ceidwadwyr i’w hatal rhag cipio’r sedd.

Llafur yn cadw


PRESELI PENFRO

Mwyafrif: 314 (0.8%)

Sedd Stephen Crabb ydi hon, ac roedd ei fwyafrif y tro diwethaf yn eithriadol o fechan. Mae adeg arferol byddai hon yn un y byddai’n dychwelyd at y blaid Lafur (18 mlynedd ers iddi ei hennill ddiwethaf). Ond fel ag y mae pethau’n yr etholiad hwn, y bet gorau fyddai ar i Crabb gadw ei sedd gyda mwyafrif uwch.

Ceidwadwyr yn cadw


MERTHYR TUDFUL

Mwyafrif: 16,334 (48.7%)

Byddai’n cymryd mwy na daeargryn i’r blaid Lafur golli Merthyr, er roedd y Ceidwadwyr yn ennill bron un o bob pump o bleidleisiau yma tro diwethaf yn agos at fod yn un ynddo’i hun. Mae Merthyr wedi cael ei dynodi fel sedd sy’n dir ffrwythlon i BP, a dydy hi ddim yn annhebygol mai nhw ddaw’n ail y tro hwn. Ond chaiff hynny ddim effaith ar y canlyniad, a bydd hon yn aros yn gadarn goch.

Llafur yn cadw


BRO MORGANNWG

Mwyafrif: 2,190 (4.1%)

Gyda’r holl sylw y mae’r Fro’n ei gael y tro hwn, mae’n hawdd anghofio nad ydi hon yn ultra marginal – mae gan Alun Cairns fwyafrif o dros ddwy fil. Y gred ydi fod y pact PC-DRh-Gwyrddion yn hwb mawr i Lafur yma, ond mae’n hollol amhosibl gwirioneddol ddarogan sut y bydd pleidleisiau’n cyfnewid. Faint o genedlaetholwyr a rhyddfrydwyr fydd yn mynd am y Gwyrddion yn lle Llafur?
Y cwestiwn pwysicaf dwi’n meddwl ydi faint mwy o bleidleiswyr Llafur sydd yma. Fel y dywedais uchod mae’r polau’n agosáu ond rhaid cofio mae Llafur dal y tu ôl i lefelau 2017 – fy ngreddf i ydi y bydd hynny’n ddigon iddi gadw seddi ond ddim yn ddigon iddi herio am lawer mwy o seddi.
Mae’n hawdd byw mewn swigen. Ond y tu allan iddi, dydy pawb ddim yn casáu Alun Cairns, a dylai polio cyfredol y Ceidwadwyr fod yn ddigon iddo gadw ei le yn San Steffan.

Ceidwadwyr yn cadw – mwyafrif uwch


CASTELL-NEDD

Mwyafrif: 12,631 (33.0%)

Ar lefel leol a lefel etholiadau’r Cynulliad, mae Plaid Cymru wedi cynnig her i’r blaid Lafur yng Nghastell-nedd, ond ni welwyd erioed y fath her yn dod i’r fei ar gyfer etholiadau San Steffan. Byddwn i’n disgwyl rhywbeth tebyg y tro hwn – Llafur yn ei chadw’n hawdd gyda Phlaid Cymru a BP yn brwydro am yr ail safle.

Llafur yn cadw


CAERFFILLI

Mwyafrif: 12,078 (29.3%)

Fel Castell-nedd uchod, mae Caerffili’n sedd, ar lefel leol a Chynulliad, lle mae Plaid Cymru bob amser wedi herio, ac megis yr uchod, aflwyddo. Ond mae’r gêm yn un gryn wahanol yma i etholiadau San Steffan. Dydy Plaid Cymru heb ddod cystal ag ail yma ers 2005, gyda’r Ceidwadwyr ac UKIP yn ail yma ers hynny. Gallai fod yn dir ffrwythlon i BP, a gallai hynny ddifrodi cyfleoedd y Ceidwadwyr o gadw’r ail safle. Ac eto, y gwir plaen ydi, waeth beth fo manion cyfnewid pleidleisiau, mae Caerffili bron yn sicr o ddychwelyd aelod Llafur i San Steffan gyda mwyafrif cyfforddus.

Llafur yn cadw


GORLLEWIN ABERTAWE

Mwyafrif: 10,598 (28.5%)

Yn wahanol i ddwyrain y ddinas, pleidleisiodd trigolion Gorllewin Abertawe o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd, ac mae hynny ynddi ei hun yn awgrymu y caiff y Ceidwadwyr drafferth agosáu at Lafur yma, nac y bydd pleidleisiau BP yn dyngedfennol yma.
Anodd coelio o fewn cof fod hon yn sedd darged bwysig i’r Democratiaid Rhyddfrydol. Cawson nhw draean o’r bleidlais yma yn 2010, ond i gael 3.4% y tro diwethaf. Hyd yn oed yn 2019 mae llu o seddi yng Nghymru nad oes gobaith i Lafur eu colli, gyda hon yn eu plith.

Llafur yn cadw


LLANELLI

Mwyafrif: 12,024 (29.8%)

Sedd ag iddi ddwy stori. Yn y Cynulliad, mae Llanelli bob amser wedi bod yn frwydr agos, gystadleuol rhwng Llafur a Phlaid Cymru, ac roedd gan Blaid Cymru obeithion mawr i’r sedd flynyddoedd yn ôl, ond erbyn hyn mae ei gobeithion yma’n wantan a’i pherfformiad yn ddigon sigledig – daeth yn drydydd yma i’r Ceidwadwyr am y tro cyntaf ers 1992 yn 2017. Hyd yn oed yn y sefyllfa annhebygol tu hwnt y byddai pob Dem Rhydd yn benthyg pleidlais iddi y tro hwn (mae Llanelli’n rhan o’r Pact), byddai’r Blaid dal ymhell ar ei hôl hi.
Pleidleisiodd Llanelli i adael yr Undeb Ewropeaidd a dwi’n meddwl y bydd hi’n agos iawn rhyngddi hi, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru am yr ail safle. Go brin fod gan Nia Griffith le i boeni.

Llafur yn cadw

Nessun commento: