giovedì, aprile 30, 2009

Blin, Ypset, Pwdlyd

Bydd ambell ddigwyddiad yn gwneud i chi feddwl mae bywyd yn fitsh. Ddigwyddodd hynny i mi ddydd Sadwrn, fel mae’n digwydd, wrth i’r rhewgell dorri. Hyd y gwela i roedd y cont peth wedi torri ers cryn dipyn a minnau heb sylwi, ond alla i ddim gwneud popeth a chadw llygad ar popeth yn tŷ ‘cw.

Wrth gwrs bydd rhywun yn colli bwyd yn sgîl torri’r rhewgell ac o ganlyniad erbyn dydd Mawrth roedd fy nhŷ yn drewi fel rhech lobsgows. Fydd rhywun ddim isio gosod biniau tu allan yn rhy fuan yn Grangetown oherwydd mae’r gwylanod a’r llygod mawr yn cynghreirio i wneud hynny o lanast a allant cyn i’r sbwriel gael ei gasglu.

Argyhoeddais fy hun ar fyr o dro y gallai pethau fod yn waeth. Ar y cyfan, dwi’n un o’r bobl hyn sy’n mynd yn ofnadwy o flin ac ypset a phwdlyd pan fydd pethau felly’n digwydd (sy’n cynnwys pethau fel tollti uwd ar lawr a gweld nad ydi rhywbeth wedi golchi’n iawn yn y peiriant golchi) cyn adfer ymhen ychydig.

Darllenais ryw ychydig fisoedd yn ôl, ar gyfartaledd, y mae’n cymryd pum peth da i ddigwydd i ni i ‘wneud fyny’ am un peth drwg. Yn bur anffodus dwi wedi cymryd hynny i ‘mhen a bellach yn dragwyddol mewn tymer od, yn disgwyl i’r peth da nesaf ddyfod tra’n rhwbio amryw gachwriaethau bywyd o’m hwyneb serchus.

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Mae hanes dy anffortusrwydd a'r poen amlwg y mae hyn yn ei achosi i ti wedi codi fy nghalon i cofia! Plis tyrd a mwy o hanesion dy anobaith a'th fongrwydd!

Hogyn o Rachub ha detto...

Piss off Dyfed!

Anonimo ha detto...

AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,性愛,a片,AV女優,聊天室,情色

Anonimo ha detto...

Nice fill someone in on and this enter helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.

Unknown ha detto...

Dwi byth yn gwybod pobl yn dal i gael pwerau a gwneud i bethau ddigwydd fel hyn. Yr wyf o Dywed Unedig, mae fy ngŵr Henry Scot fy ngadael ar gyfer merch arall am 2 flynedd, byth ers hynny fy mywyd wedi cael eu llenwi gyda phoenau tristwch a seibiant galon oherwydd fi oedd ddwy ferch a mab iddo, Roedd ffrind i mi Stephanie dweud mi gwelodd rhai tystiolaethau o hyn Meddygon mawr gyswllt (druwagbale@gmail.com) ei wefan (www.uwagbale.simplesite.com) ei fod yn gallu dod â fy ngŵr yn ôl i mi o fewn rhai ychydig ddyddiau a fi chwerthin a dywedodd nad fi am diddordeb ond oherwydd y cariad oedd fy ffrind i mi, hi ymgynghorwyd yr offeiriad mawr ar fy rhan, ac i fy syndod mwyaf ar ôl tri diwrnod fy ngŵr galw arnaf am y tro cyntaf erioed ar ôl 2 flynedd ei fod ar goll mi a'i fod mor 'n chwith achos bopeth a wnaeth i mi fynd trwyddynt. ff yn dal i fethu credu ei fod, oherwydd ei fod yn anghredadwy iawn, 'i jyst yn rhy gwirioneddol i fod yn real. Diolch i chi am ddod Dr.UWAGBALE yn ôl fy ngŵr a hefyd i fy ffrind hyfryd STEPHANIE sy'n ymbil ar fy rhan, i unrhyw un a allai fod angen cymorth hwn offeiriad mawr yma yw'r cyfeiriad e-bost: (druwagbale@gmail.com) ei wefan ( www.uwagbale.simplesite.com) safbwyntiau a darllenwyr diolch, felly fi dymuno pob llwyddiant i chi