sabato, marzo 10, 2007

Ffycprics

Mae nhw’n dweud wrthyf fi bod ‘na gêm ar heddiw. Rhyfedd iawn, achos dydw heb glywed fawr o ddim; ‘sdim heip, ‘sdim gobaith, ‘sdim awydd mynd allan gan fawr o neb i’w wylio. Mae’n drist iawn, os gofynnwch chi i mi. Dw i’m yn cofio gêm Cymru oedd gyda cyn lleied o heip iddo fo erioed.

Felly dw i’n fy ystafell, wedi bod i’r banc oedd ar gau. Oeddwn i’n meddwl bod banciau ar agor tan tua deuddeg ar ddydd Sadwrn, ond mae’n rhaid fy mod i’n anghywir.

Dw i’n prysur ystyried sut mae heno am gynllunio’i hun: mi gollais i fy ngherdyn Clwb Ifor ar y diwrnod bu imi ei brynu, felly dw i dal ddim yn hapus hynny. Er, gan ddweud hynny, dydi Clwb Ifor byth yn chwarae cerddoriaeth Gymraeg ddim mwy, dim lawr llawr eniwe, heblaw am Y Brawd Hwdini os maen nhw’n teimlo fel gwneud.

A gas gen i R&B a phawb sy’n meddwl bod o’n dda. Ewch i ffwcio y ffycprics.

Nessun commento: