giovedì, novembre 15, 2007

Rhestr o bethau nad ydw i'n eu deall

Mae sawl pheth yn yr hwn fyd na fyddaf yn eu dallt byth. Crybwyllais fisoedd nôl nad ydw i’n dallt yn y lleiaf sut y caiff adar ryw. Ond beth am:

 • Pam fod pobl yn cael eu hatynnu gan sitcoms Americanaidd, pam maen nhw mor shit?
 • Pam fod pwdins Sir Efrog mor ddiawledig o flasus er mai dim ond llefrith ac wyau a blawd ydyn nhw?
 • Pam na ddylid treiglo ‘byth’?
 • Pam ydw i mor wael am goginio omlets a’u cadw’n un lwmp?
 • Beth ydi ystyr ‘ansbarddigaethus’?
  Sut y mae sillafu ‘ansbarddigaethus’?
 • Pam fod Goths yn meddwl eu bod nhw mor wahanol i bawb pan fod miliynau ohonynt?
 • Pam fod contiaid y môr yn cael eu galw’n gontiaid y môr?
 • Pwy welodd mulfran werdd a phenderfynu y byddai’n enw addas ar ei chyfer?
 • A gymerwyd y piss wrth sefydlu gwlad o’r enw ‘Twrci’?
 • Os deilliodd y gair ‘penguin’ o ‘pen gwyn’ pam fod ganddyn nhw bennau duon?
 • Pam dw i mor fyr a minnau’n bwyta digon o lysiau?
 • Beth ydi trydan?
 • Sut mae awyren yn hedfan?
 • Pwy sy’n gwario 40c y funud ar alwad ffôn i fynegi nad oes ganddynt farn ar bwnc penodol?
Mae’r rhain ymhlith y miliynau o bethau nad ydw i’n eu dallt. Allwch chi fy helpu a lleddfu fy nryswch, neu a oes pethau gennych chi i’w hychwanegu?

Nessun commento: