martedì, aprile 24, 2007

10:24 - meddyliau

Heddiw dw i’n sâl; dw i wedi blino ac mae fy ngwddf yn teimlo fel y Sahara ar ddiwrnod penodol o boeth (o bosib Mehefin 23ain). Mae hyn oherwydd na fu imi fynd i gysgu tan ddau neithiwr, a byddwn i wedi mynd i'r gwaith yn hwyrach ond am y ffaith fy mod yn gweld tai am 5.30 heddiw. Dw i’n mynd â Haydn gyda fi, yn y gobaith y bydd ei bâr o lygaid yntau yn fwy craff na’m rhai i. Mi welaf i beth y mynnaf fel rheol. A dyna’r ffordd iawn i unrhyw un o’r naws call i fod.

Efallai y dylwn wedi cael mwy nac iogwrt i frecwast. O Lidl, cofiwch. Lidl a Sainsburys y byddaf i’n mynd. Mi es neithiwr, ben fy hun, gydag Ellen yn côr yn canu neu rywbeth, a Haydn yn diogi (mi fedraf ddweud beth y mynnaf am Haydn rŵan achos dydi o ddim yn darllen fy mlog i mwyach achos mae crynswth o’r crap wedi’i anelu yn ei gyfeiriad o). Fe fyddaf innau’n hoff o frecwast go iawn, o wy a bacwn a thost a ffa pob a phwdin gwaed. Yn wir, mi a’i bwytawn bob dydd pe cawn.

Er mwyn i mi deimlo’n well dyma restr fer o bethau dw i’m y licio:

- garddwyr
- rhoi sanau ar yn syth ar ôl cawod
- technoleg stiwpid am yr haul o brifysgol Aberystwyth
- Gateaux


Mmmm, y rhyddhad…

1 commento:

Anonimo ha detto...

Dwi'n arddwr!!!