venerdì, aprile 27, 2007

Calon Uchel

Dydd Gwener ydyw, gyfeillion! Hwrê! Ni fyddaf allan heno, ond dw i’n benderfynol am all dayer ‘fory waeth pa mor sych a chras fy ngwddf. Ac i gael sesh, a gweled Dyfed yn crio yn ei gwrw nad yw Haydn o gwmpas iddo’i gam-drin. Mae Dyfed yn dyheu am fy mywyd dinesig, cosmopolitan, modern yn hytrach na phuteindod sodomaidd Gwalchmai a’r cylch.

Mi es i dŷ’r genod neithiwr am dro, am y tro cyntaf ers hydoedd, a braf weithiau yw cael tŷ heb Dori na Chardi i’w gweld. Er, mi es yn ddig pan glywais fod rhywun yn ystyried pleidleisio i’r Lib Dems, ac os maent yn darllen, mi dorraf bob cysylltiad â thi os gwnei'r ffasiwn beth (oni bai dy fod gwirioneddol eisiau brwsh dannedd am ddim, wedyn mae’n ddealladwy).

Felly mi gymrais frathiad o facwn Llinos (gan honni â chryn argyhoeddiad mai’r gwynt a wnaeth) cyn sgidadlo adref i weld Pawb a’i Farn, a gweld polau piniwn ffafriol iawn i Blaid Cymru neithiwr a bore ‘ma yn y Western Mail (er, roedd gwylio Wales Decides, fel arfer, yn boenus, ond dw i’n licio Gareth achos dydi o ddim yn gwybod dim byd am wleidyddiaeth). Felly mae fy nghalon a’m henaid yn uchel iawn ar y funud. I’r gad!

Nessun commento: