mercoledì, giugno 13, 2007

Tarfu ar y tawelwch

Mi sylweddolech, petaech yn darllen, fy mod wedi bod yn ddistaw ers cryn dipyn. Nid peth newydd mo hyn, dw i’n aml iawn yn brysur, ond ychydig mwy felly dros y dyddiau diwethaf, rhwng nos Sadwrn a dydd Llun. Mi es ar y Crôl Cnau, un o veterans y bedwaredd flwyddyn (mae hyn yn gelwydd, dydw i ddim yn y bedwaredd flwyddyn dw i’n ffycin gweithio) prin. Roeddwn i’n teimlo’n rhy hen i fod o gwmpas y lle, tan i mi feddwi a ffraeo efo Haydn oedd yn cysgu ar stepen Clwb Ifor, a mynd mor flin fel y bu i mi gryshio un o grempogau Llinos. Ac mi enillais singoff Esgair Llyn yn erbyn Owain Ne, sydd o gryn bleser i mi.

Ddoe, mi es i fflat Haydn i roi help llaw efo’i ymdrech parhaus i addurno rhywfaint ar y lle. Mewn sefyllfa felly, cefnogaeth foesol ac ysgogol y byddwn i’n ei gynnig yn hytrach na dim ymarferol. Hynny yw, gwell oedd i mi eistedd ar y soffa efo Irn Bru a chyfeirio’r gweithredoedd, ac edrych allan o’r ffenest ar y dŵr, yn dychmygu pa mor ddoniol y byddai ton llanw ar Benarth ar yr union adeg.


Mae Lowri Llewelyn a Ceren wedi mynd i Japan am bythefnos (hwythau sy’n honni hyn, gwelais i mo’r tocynnau ‘rioed), dw i angen prynu past dannedd newydd i Ellen wedi rhoi Fairy Liquid yn y llall (nid hapus mohoni) ac mae’n rhaid i mi ddechrau stopio coginio omlets o hyd achos nid yn unig nad ydyn nhw’n dda iawn i mi, ond dw i’m yn dda iawn ar goginio wyau eniwe.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Oes gen ti syniadau ar gyfer y Welsh Blog Awards 2007?