venerdì, dicembre 18, 2009

Cyfarchion yr ŵyl

Dwi’n meddwl fy mod yn llawn haeddu saib fer o flogio, ac felly dwi am roi’r gorau iddi tan ar ôl y Nadolig, felly gwaeth i mi ddymuno ‘Dolig Llawen i chi gyd ac fe’ch gwelaf faes o law!

A gyda llaw, da'r hogan!

Nessun commento: