mercoledì, novembre 15, 2006

Gwers dda, gwers ddrwg

Does, bosib, teimlad well yn y byd pan fo gwers yn mynd yn dda. Rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cyfrannu rhywbeth at y plant, yn teimlo eu bod nhw'n dysgu ac yn ymateb iti, ac wedyn yn dweud diolch yn fawr ar ddiwedd y wers. Ar y llaw arall, mae gwers ddrwg yn gnoc sylweddol i'r hyder. Fe ges i fy ngwers ddrwg gyntaf heddiw. Llawn dosbarth nad oeddent eisiau dysgu nac ymateb na chau eu cegau am funud yn lythrennol.

Does gwaeth, chwaith, na chadw disgyblion i mewn ar ol y wers am bum munud 'er mwyn cael gair', a gofyn iddynt wella erbyn y wers nesaf (a tithau'n eitha' sicr na wnawn nhw). Trist iawn, feri sad.

Gwers i'w pharatoi erbyn yfory. Wypdi-dw.

Nessun commento: