lunedì, giugno 05, 2006

Y Dychweliad

Od iawn fy mod i wedi bod hanner wythnos heb flogio. A dweud y gwir ichi, ers nos Iau dw i wedi bod yn teimlo'n sal, ond wedi parhau ati i yfed. Ond nos Sadwrn, wedi noson randym iawn o fynd i Landaf i lle o'r enw y Butchers, i lawr i'r Mochyn Du ar y piano mi ddychwelais ar nos Sadwrn i Glwb Ifor Bach wedi misoedd lawer o alltudiaeth.

Mae'r lle 'di newid rhywfaint ers imi fynd 'na, dw i'n eitha sicr. Ond fel nos Iau mi wnes i eitha colli fy hunan-reolaeth, ers nis chwydais doeddwn i'm mewn rheolaeth o fi fy hun. Fel y gwyddoch dw i yn hoffi meddwi, ond er fy meddwod mae gen i o hyd reolaeth dros be dw i'n neud, dim ots faint o chwil dw i neu faint dw i wedi yfed. Dw i ddim yn hoff o beidio bod mewn rheolaeth o fy hun, dydi o'm yn deimlad neis. Ond roedd Clwb yn eitha gwag felly sylwodd neb, amwni. Diweddais yn mynd i Troy kebab am kebab. Doeddwn i ddim isho fo o gwbl ond mor benderfynol yr oeddwn o'i chael mi ymrwymais iddo a'i stwffio i gyd i mewn. I 'ngheg.

Dydd Sul sal iawn oeddwn, mewn difri calon. Eshi i lle'r genod ac i'r Bae yr aethon ni am ginio (sef Mr Haydn Blin, Mr Rhys Iorwerth, yr enwog G.B.E. a bwli'r ganrif, Ellen Angharad Jones). A wedyn fe flinon ni a mynd adra. Beth bynnag, oedd gennai craving enfawr am gorgimwch a mi eshi i Tesco Express a phrynu lot o salad.

Yn bersonol dw i'n meddwl bod salad yn lwyth o gach ond mi brynais i salad corgimwch, salad Roegaidd a salad datws. Neis ydoedd y ddau, a'r mae'r tatwsaidd dal yn yr oergell yn disgwyl cael ei sglaffio gennyf amser cinio heddiw. Ond mai rhywsut yn dywydd salad, tydi? Felly i'r oergell yr af. Ta ra!

Nessun commento: