venerdì, giugno 02, 2006

Alan Fletcher (a.k.a. Dr Karl Kennedy)

Faint o sad dw i? Mi brynais i docyn a mynd efo Lowri Llewelyn a Ceren i Walkabout Caerdydd neithiwr er mwyn gweld Dr Karl Kennedy a'i fand yn chwarae.

Cyn hynny oeddwn i wedi penderfynu bod sesh yn long overdue, a chyn mynd allan fe wnes i'r sicr bod y llapllop ffwrdd rhag ofn imi fynd ar-lein a sbamio Maes E efo rwtsh. Yn gyntaf, mi es gyda Haydn ac Ellen am fwyd i Ernest Willows. Siomedig oeddwn achos mi ges i sosij, sglods a ffa pob ac roedd y sosijys yn rhai efo ryw herbau od ynddyn nhw. Iyc. Wedyn aethon ni i'r Tavistock a gorfod clywed Ellen yn mynnu wrth Rhys Iorwerth nad oedd hi'n bunny boiler. Aeth pethau'n rhemp wedyn.

Llwyddais i gyrraedd lle'r genod erbyn i'r tacsi mynd a fi a'r Llewelyn a'r Ceren i Walkabout, ac roedd 'na gryn dipyn o bobl yno. Oeddwn i wedi bod yn yfed ers tua pump awr felly pan lifodd y peints cynyddodd yr ymweliadau i'r toiledau a ffarweliais â'r bygythiad olaf o sobrwydd, a dyma'r amser mae'r meddwl yn pallu ac y bu imi siarad efo rhyw foi oedd ar ei ben-blwydd yn 18 a sut oedd o am dorri fyny efo'i gariad pan y byddo hi'n mynd i Fanceinion. Od iawn.

O'r diwedd bu imi gyfarfod yr arwr ei hun, Dr Karl Kennedy. Mae'n ddyn thic iawn. Oeddwn i'n meddwl fy mod i wedi colli'n ffôn ac yn mynd o gwmpas fel dyn gwyllt yn chwilio amdano a Karl druan yn poeni amdanaf 'Wow wow he's lost his phone' ebe ef. Doeddwn i ddim wedi, trodd hi allan, ond bod y Llew yn edrych ar ei hôl. Wedyn mi ddudish i Hi, by the way! Ffwl imi.

Yn glwyfedig o feddw rhywsut dw i wedi mynd i Callaghans. Cofio dim ond siarad efo Sleepflower o Maes E (dw i'n meddwl. Os ti'n darllen plis dealla mi fedra i fod yn sobor weithia!) cyn chwydu yn y toiledau ac ar hyd y llawr.

Chwarae teg imi, nis gwnes swn yn dod adra, a chysgais tan y dydd.

Nessun commento: