mercoledì, maggio 31, 2006

A470 (a slagio off siroedd Cymru)

Na, nid cyfeirio at y rhaglen wael ar S4C yr wyf i. Er y gallwn i wneud. Ond dw i ddim am. Meddwl am yr A470 ei hun ydw i. Bydd yn rhaid imi fynd i Gaerdydd eto'n o fuan a chreu helynt (h.y. styrbio pawb arall rhag adolygu), ond dw i byth wirioneddol yn hoffi gyrru lawr neu fyny'r A470.

Mae 'na lot o resymau am hyn. Y peth cyntaf ydi ei bod hi jyst yn fy ngwylltio i y byddwn i'n cyrraedd Llundain yn yr un amser, a mae Caerdydd yn yr un ffwcin gwlad a fi (sef De Cymru - rhyw fath o drefedigaeth i Ogledd Cymru. Hi hi!). Dylwn i allu teithio yno'n haws o lawer.

Yn ail, Powys. Gas gennai Powys, sef, o bosib, sir waethaf Cymru (er fo Blaenau Gwent yn ail hynod agos, hyd y galla i weithio allan). Wn i, dw i wedi mynegi hyn o'r blaen ond bob tro mae'r daith ar yr A470 yn agosau dw i'n meddwl am Bowys, a sut na fyddwn i byth yn mynd allan ohoni unwaith dw i mewn 'na.
Mae gan bob sir ei nodweddion arbennig, fodd bynnag:

Abertawe: Abertawe
Blaenau Gwent: etholiadau syfrdanol a siopau crap
Bro Morgannwg: yr unig sir yng Nghymru neb nodweddion. O gwbl.
Caerdydd: er gwaetha'r holl bravado a'r balchder, unig wir nodweidd Caerdydd ydi Toy Mic Trevor
Caerfyrddin: yn amlwg yr ysbrydoliaeth am Mordor
Caerffili: bod pawb efo pres yno'n gweithio yng Nghaerdydd
Casnewydd: enw drwg
Castell-nedd Port Talbot: bod ganddi enw anhanfodol o hir
Ceredigion: Dai Jones
Conwy: gyda'r oedran uchaf yng Nghymru ar gyfartaledd, sef cant chwe-deg-saith
Dinbych: Tref Gwaethaf Cymru, Y Rhyl; a'r clwb nos waethaf, Y Venue
Fflint: bod hanner y boblogaeth yn Saeson. As in rhai go iawn.
Gwynedd: mynyddoedd cadarn anwaraidd. Ac anwariaid.
Merthyr Tudful: hen ddiwydiannau beilchion, ond uffernol o hyll
Mynwy: nad yw Cymru na Lloegr eu heisiau. Rhyddid i Fynwy!
Pen-y-bont ar Ogwr: eu bod nhw ddim cweit jyst yn rhan arall o'r Cymoedd. Ond mae nhw.
Penfro: rhywle yn y gorllewin ond 'sneb yn malio dim
Powys: y raddfa uchaf o DPSM yng Nghymru (Diflastod Per Square Mile)
Rhondda Cynon Taf: tair sir mewn un, pob un cyn waethed a'r llall
Torfaen: diweithdra a salwch hir-dymor
Wrecsam: tîm pêl-droed crap Wrecsam
Ynys Môn: bod pawb yng Nghymru'n gwybod, er cyn gymaint o crap ydi'r 21 sir arall, mai hwn di'r gwaethaf oll.


I'll get me coat ...

1 commento:

Gareth ha detto...

Ew, be ydi'r holl hylldra ma tuag at y Fam Ynys dudwch!?