mercoledì, maggio 10, 2006

Be wna i?

Wn i ddim. Dyma wastad yr amser gwaethaf o'r flwyddyn imi. Does gennai ddim hyd yn oed y pleser o ddarlithoedd cyson i'm cysuro (gol. dim mo'r pleser o gael darlithoedd cyson i'w methu). Yr adeg yno o'r flwyddyn rhwng diwedd y darlithoedd hynny a'r arholiadau.

Mae'r tywydd yn braf, ond does neb isho mynd unman oherwydd fod pawb yn adolygu. Fy ngwendid marwol. Y mwyaf dw i wedi adolygu yn fy mywyd yw dwyawr (roedd hynny i TGAU, ac yn cynnwys fy holl adolygu i bob pwnc), a'r lleiaf ydi ddim o gwbl. Ond os mi fetha i o leiaf bydda i'm yn gorfod gwneud hyfforddi athro flwyddyn nesaf.

Mi fydda i'n onast efo chi (person onast wyf ... y ffycar hyll) yr unig reswm dw i'n gwneud TT ydi oherwydd does gennai'r un opsiwn arall mewn bywyd. Mae meddwl am mynd o flaen dosbarth bedair diwrnod yr wythnos yn gwneud imi gachu'n hun, heb son am fynychu gwersi ar ramadeg bob ddydd Llun. A 'sgwennu rhyw draethawd 10,000 o eiriau. Y traethawd mwyaf wnes i erioed oedd tua 2,000 o eiriau, a malu cachu llwyr oedd hwnnw. Dw i'n ymfalchio yn fy nawn blagio, er wn i ddim pa mor gyfyngedig yw fy nawn. Udish i unwaith fod un o'n modrybau wedi marw er mwyn peidio mynd ar drip ysgol i Gaernarfon.

Iawn, dw i unai rwan am fynd i dre am dro neu dawnsio rownd fy llofft i Queen. Aaaaaaaaaaagh agoni dewis!!

Nessun commento: