mercoledì, maggio 17, 2006

Hannar ffordd...

Dwy wedi'i wneud, dwy i fynd! Arholiad echrydus heddiw sy'n gwneud imi feddwl efallai y dylwn i wedi adolygu mwy (yn benodol am yr hen benillion a Daniel Owen) ond Duw 'mots, byw ac iach ydwyf innau heddiw. Mi gymrais i fy ffisigs i gyd fel hogyn bach da (o Rachub) ac am y tro cyntaf ers hydoedd, neithiwr mi ges i noson dda o gwsg a nis deffroais mewn poen o gwbl. Wondyrffwl, y doctor 'ma, wyddoch chi. Dallt bob dim yn iawn.

Eniwe, dw i newydd gerdded i'r Rhath o Dalybont yn y glaw mawr, yn anffodus sylweddoli bod y parker neis 'na y prynais i rhyw ddeufis yn ôl ddim yn wotyrprwff, a wedi socian fy waled a'n ffôn, ynghyd â ddau feiro, tabledi a goriad drws ffrynt. Ond 'sdim am ostwng fy hwyliau, dwi'n iach unwaith yn rhagor! Warwww!

Nessun commento: