mercoledì, maggio 24, 2006

Panad a phentrefi diflas Cymru

Bob tro dw i adra dw i'n yfed tua maint Tryweryn o baneidiau. Efallai dyna'r rheswm pam nad ydw i'n cysgu llawer, a finna'n hen lwmp o gaffîn ddi-egni. Oes gwell na phanad? Oes rhywbeth mwy henffashwn o Gymreigaidd na hi, tybed? Y peth gora am banad ydi ei chael hi mewn mwg neu rhyw hen gwpan sy gen ti ers blynyddoedd. Dileit yw panad. Mi a'i charaf.

Un peth dw i ddim yn caru ydi Bethel. Mi basiais i drwy Bethel ar fy ffordd o Dre ddoe. Er fod Anti Betty ac Yncl Owie yn byw 'na does gan Bethel ddim cymeriad o gwbl. Hi, yn wir, yw pentref mwyaf ddifflach a diflas Cymru, a mae i Gymru ei siâr ohonynt, ond i gyd gydag o leiaf un nodwedd diddorol:

  • Libanus - enw diddorol
  • Llanfairfechan - wrth lan y môr
  • Pentrefoelas - y lle siocled 'na
  • Llanilar - Dai Jones
  • Llanbrynmair - y ddraig gwydr
  • Capel Curig - does neb yn siwr lle mae'r union bentref
  • Pob pentref ar Ynys Môn - pawb yn falch eu bod nhw, pawb sy'n byw ynddynt a'u naws cyffredinol o ddiflas ar Ynys Môn ac nid y tir mawr
  • Mynydd Llandygai - mi fedri di weld Rachub ohono

Crybwylliad byr mi wn, gwyddwn i fod 'na lawer mwy ohonynt ond unig nodwedd Bethel ydi dy fod ti'n gorfod arafu yno ar dy ffordd i Gaernarfon neu fel arall, a mae o'r math o le dwyt ti ddim isho gwario llawer o amser yno. Ond gwell imi beidio slagio'r lle off yn ormodol rhag ofn i Anti Betty ddarllen a rhoi stid imi.

Nessun commento: