lunedì, maggio 15, 2006

Sut aeth hi ta, Hogyn o Rachub?

Dyna'r cwestiwn bydd pawb sydd efo diddordeb ynof yn gofyn, sy'n golygu chi os dachi'n penderfynu darllen y blogiad nesaf. Diolch am gymryd diddordeb yn fy mywyd pitw.

Iown ia. Ces i ddechrau hynod, hynod annifyr i'r diwrnod. Mi ddeffroais am 5.30 mewn poen unwaith eto efo'n cidnis i, a fu'n rhaid imi fynd lawr grisha i gael paracetamol. Gweithiodd hwnnw ddim felly oeddwn i'n cysgu on-ac-off tan hanner wedi deg, a wastad yn deffro efo'r poen 'ma. Dw i'n dechrau poeni rwan, i fod yn onast, achos mae hyn 'di bod yn digwydd ers bron i dair wythnos a bron bob bora. Af i ddim i'r doctor oherwydd arholiadau, a dw i methu ffeindio dim ar y rhyngrwyd. Ond dyna oni, eniwe, am bump awr fel hyn, cael mwy o baracetamols, a mae nhw 'di bod yn brifo drwy'r dydd, hefyd, ac y tro cyntaf. Felly doedd hynny'm yn ddechrau da, mae'n siwr.

Yn yr arholiad ei hun nes i'n tric arferol o peidio a aros tan y diwedd. Atebais i gwestiwn ar ieithoedd Celteg-P a Chymraeg Electronig. Son am falu cachu. A wedyn mi ges i sosij rol o Spar, oedd yn neis iawn am sosij rol o Spar. Dw i'm yn mynd i Spar yn aml am sosij rol.

'Sgen i'm bwyd yn y lle 'ma o hyd felly bydd rhaid imi ffeindio rwbath ar City Road nes ymlaen heno. Ai'm i Troys achos mi esi fanno neithiwr a gofynnodd rhyw foi Tyrcish i mi a Kinch os oedden ni'n rhannu cartref, cyn mynd ymlaen i ofyn os oedden ni'n rhannu gwely. Oeddwn i'n meddwl bod hynny'n beth powld iawn i'w ofyn, a na meddaf i (gan droi i ffwrdd a gwrthod cael te Twrcaidd). Misho sglod a sgod na pizza. Peryg y ffeindia i rwbath yng nghefn y rhewgell a'i droi i mewn i bryd o fwyd, achos 'sgen i'm pres ar y funud 'chwaith. Dim bwyd, dim pres, dim iechyd a dim clem. Nid hoff mohonof o'r cyfuniad.

Nessun commento: