martedì, maggio 23, 2006

Wastio 'Mywyd

Dw i wedi bod yn gwneud dim byd ers bod adra. Anadlu a bwyta, efallai, ond fawr o ddim. Dw i wedi bod yn gwylio Big Brother, wrth gwrs, a mwynhau gweld y boi Pakistani'n pisio pawb off, y dynes ddu yn drewi a'r Cymry Cymraeg, Imogen a Glyn, yn, wel, gwneud ddiawl o'm byd i fod yn hollol onast. Mae'r ddau ohonyn nhw yn hynod, anfaddeuol o boring ar y funud.

Dwisho mynd i Fangor heddiw i brynu Cysgliad i'r llapllop a'r cyfrifiadur yma imi gael sillafu'n gywir a ballu. Mi ragwelaf (a mi ydw i'n rhagweld pethau, a dw i bob amser yn gywir) bydd medru sillafu yn gywir o fantais pan yn athro aeddfed.

Deffroais am hanner awr wedi saith bora 'ma. Od ydyw hyn o'r herwydd pan dw i adra dw i'm yn deffro tan o leiaf 10 rhan fwyaf o'r amser. Dod adra ydi 'ngwyliau i bellach, a pham mae rhywun yn mynd i Rachub am wyliau mae nhw unai gyda hiraeth, heb bres neu'n paratoi ar gyfer hunanladdiad.

W, newydd gofio bod 'na CD allan gan Celt heddiw, so bydd yn RHAID imi brynu hwnnw. 'Sgen i'm car ar y funud ond dw i'n cael menthyg un Nain tra ei bod hi'n dawnsio llinell yn nghanolfan Cefnfaes, felly mi wna i bob dim yn ogystal a sortio allan joban am yr haf i'm hun. 'Misho gweithio. Tydi tyfu fyny yn beth annifyr? (er nad ydw i erioed wedi tyfu fyny pasio 5"7, ac annhebyg y gwna i rwan. Plantos, peidiwch boddra byta'ch llysiau i dyfu fyny'n iach, ges i llwyth ohonyn nhw a rwan mae pawb yn fy ngalw i'n Hobbit Tew. Bastads.)

2 commenti:

Huw Psych ha detto...

Na...cydli wyt ti!

Hogyn o Rachub ha detto...

Ti bob amser yma i ngwneud i deimlo'n well, dwyt?!