lunedì, maggio 01, 2006

Y Record Gwrthod Mewn i Clwb Ifor

Mae Crôl Canton yn neis achos mae'n newid. Mae'n gyfle inni gyd fynd i ochrau arall y ddinas am newid bach diddorol. Dw i'n dweud 'diddorol' achos mae f'atgof yn wan (oni'n gwybod dylwn i wedi blogio nos Sadwrn, yn ffiaidd forthwyledig). Y problem mwyaf ydi nad ydw i'n adnabod yr ardal yn dda iawn felly sgennai'm syniad lle y bues i drwy'r nos, o ran enwau'r tafarndai. So dwi'm am boddran. Mewn difri ddigwyddodd na fawr o ddim yn Canton ei hun. Dibynna hynny ar be' dachi'n feddwl gyda 'digwydd'. Mi welais i'r cwpl mwyaf hyll yn hanes y byd yn yr Ivor Davies, os mae hynny'n cyfri. Oedd y ddynas yn dalach na'r boi efo gwallt cyrliog llwyd a thrawsnwch, y dyn efo bron dim ar ôl o'i wallt sinsir, a'r llall yn rhyw fath o fersiwn abl o Llinos.

Felly nyni a cherddem o fanno i'r Cayo a'r Mochyn Du. Ceisiais i chwarae'r piano yn feddw a methu (er bod Rhys Ioro yn medru. Dw onastli ddim yn meddwl bod na unrhywbeth na fedar y dyn 'na neud) a stormio i ffwrdd i'r Westgate a gorfod dioddef Al Tal yn poeri ymhob diod a gefais, y mochyn budur. Yn Callaghans esi am dro i darn gwesty y lle efo Owain Ne a fe eisteddem ni lawr yn siarad i Sais am tua ugain munud. Nid hapus mo'r Sais, yn talu mwy o sylw i'w bapur newydd na ni, oedd yn eithaf anghwrtais yn meddwl ein bod ni wedi mynd yno a siarad am bobmathai iddo fo, a fynta'n edrych yn unig ar y diawl. Ffycwit.

Dyna'r oll sy'n ddiddorol am Grôl Canton o'm safbwynt i ond trodd y noson yn anffodus diolch i yr hyfryd, hyfryd Tanjarin Man sy'n fownsar i Clwb a'r ffaith fy mod i'n berson stiwpid. Eshi mewn i Clwb Ifor efo fy ngherdyn a dyna'r boi 'na wrth y til yn dweud 'Mae hwn 'di ecspeirio ers mis Chwefror' neu rhywbeth. A dwinna'n berson onast, a chytunais a dywededd 'Wn i, ond neshi mond defnyddio fo i sgipio'r ciw' cyn cael fy hel allan ar f'union. Sy'n golygu fy mod i rwan wedi cael fy nghwrthod mewn dwywaith, a dw i'm yn abod neb sydd wedi cael ei wrthod i'r twll din o le o gwbl. Felly mi eshi am Troy cibab efo Sian a Rhys Teifi. [mi wneshi 'chydig o ffwl o'n hun yno 'fyd, mi ofynnais i un o'r pobl yna wedi iddyn nhw ddod a rhyw de imi "what's thank you in Arabic?". "I'm Turkish" atebws ef, cyn mynd i ffwrdd yn ddig]

Pobl Stiwpid Y Byd #1: Llinos Williams, Pwll Glas ['be ydi grizzly bear, oes 'na ffasiwn beth go iawn?']
Pobl Stiwpid Y Byd #2: Lowri Dwd, Llanrwst ['na, mae eirth yn fatha mystical creatures. O na, na, meddwl am bleiddiau oeddwn i']

Nessun commento: