domenica, maggio 21, 2006

Dydd Sul Glawiog yn Rachub

Dyma fi'n ôl yn yr hen fro unwaith eto! A mai'n bwrw glaw. Dydi hynny ddim yn beth da. Roedd hi'n bwrw glaw yr holl ffordd fyny yn y car. Cefais yr anffawd o yrru fyny efo Dyfed, sy'n digon i wneud rhywun eisiau crio (ond dim digon i wneud Dyfed grio - mae o 'mond yn crio ar y coroni yn ffilm Narnia).

Does gen i ddim cynllun bendant ar gyfer heddiw, heblaw bod Nain (bendith arni) wedi dweud ei bod hi'n gwneud cinio i bawb. Fydd hynny'n dda, dw i angen egni achos doeddwn i methu cysgu neithiwr. Dad 'di meddwi yn gwneud swn yn dod i mewn a wedyn rhyw hogia am hannar 'di dau'n bora yn gweiddi rwbath am 'my fucking shin'. Annymunol iawn.

Mae Dad yn y ffenast rwan yn dweud imi fynd i lle Nain am fwyd, sy'n biti achos mae genni lot mwy i'w ddweud i chi. Duw, 'motsh. Hwyl am y tro, gyfeillion!

Nessun commento: