domenica, maggio 07, 2006

Babi

Jyst isho cymryd y cyfla sydyn i ddweud

LLONGYFARCHIADAU!!!

(mawr a hwyr) i Dafydd a Morfudd ar enedigaeth eu mab, Owain Dafydd Wyn am bum munud i bump ar Mai 5ed. Dw i'n gobeithio ac yn gwybod y bydda chi'n deulu mawr hapus (ac od). Llongyfs!

Nessun commento: