mercoledì, febbraio 08, 2006

Ymrwbio yn y mawrion

Dw i am ymrwbio yn y mawrion. Dyna beth yw 'rub shoulders with the big guns' yn Saesneg, fe ddysgem yn y ddarlith ddoe. Bu bron imi biso chwerthin, yr anaeddfedaidd beth ydwyf, ar draws yr ystafell.

Heddiw dw i'n flinedig, ond wedi casglu ambell i gliw am nos Sadwrn doeddwn i'm yn cofio hyn yn hyn:
  1. Mi gerddais ar hyd wal ar y ffordd o'r Mochyn Du, dim ond i ddisgyn i mewn i'r llwyn yr ochr draw. A brifodd.
  2. Myfi ydyw Gentleman Jason, wedi'r sgwrs dros Cosmopolitan
  3. Doedd y Gatekeeper ddim wedi llifogi. Yr heddlu oedd yno. Fi oedd yn meddwl ei bod wedi ei lifogi (heb dim reswm yn y byd, aparyntli). A meddyliodd pawb yr un peth wedyn.
  4. Y Peth Mwyaf Cywilyddus Yn Y Byd: cael dy wrthod i mewn i CLWB IFOR am fod yn RHY CHWIL. Er y cefais fynd i mewn wedi imi fynd am goffi (peint).
  5. Mi geshi gic allan o Clwb Ifor gan y boi oren (10% man 90% citrus fruit) sy'n fy nghasau heb reswm o gwbl a sydd wrth ei fodd yn rhoi cic owt imi. Cont.
  6. Mi geshi ffishcec ar y ffordd adra

Nessun commento: