domenica, febbraio 19, 2006

Yr Axe and Cleaver - yr ailymweliad

http://hogynorachub.blog-city.com/yr_axe_and_cleaver.htm

Cofio'r uchod ar yr hen flog, rhywun? Ia wir, roeddem ni ar ein ffordd i lawr o'r gogledd a phenderfynem y byddem ni'n galw draw yr yr Axe and Cleaver y tu allan i Henffordd. Tro diwethaf, roedd ofn dirfawr arnom; myfi, Haydn, Lowri Dwd a ffrind Haydn, Jemma. Y tro hwn y ni'n tri ydoedd gyda Llinor o'r cyffiniau a dyma ni'n meddwl y byddem yn mynd am dro.

Mae'r lle dan reolaeth newydd. Dim mympwyon, dim Igor yn ei gwasanaethu OND roedd yr UNION hen bobl mud yn eistedd yn y gornel o hyd (cyn diflannu heb smic). Datblygiad mwyaf cyffrous y lle yw mai Elfyn Llwyd bellach sy'n berchennog, a'i bod yn hoffi gweiddi 'eureka-ka-ka!' wedi iddo lwyddo cael y peth talu 'fo cerdiau i weithio. A mae'r sosijys bellach wedi mynd off (ac yn rili afiach, ond roedd yr wy a'r chips yn neis).

Y peth mwyaf wiyrd am hyn oll yw yn hollol anymwybodol ein bod wedi mynd yn ol yno blwyddyn yn union namyn diwrnod i'r tro diwethaf! Mae'r lle dal yn ryfedd. Cadwch draw!

Nessun commento: