martedì, agosto 22, 2006

Nerfau

Mae rhai pethau yn fy nychryn. Dw i ddim, rhaid imi gyfaddef, yn ffan o'r deintydd na'r siop trin gwallt (sy'n golygu fyd gennai wallt hir a dannedd drwg), ond yfory dw i yn mynd am fy ffiling. Do, mi benderfynais mynd drwodd efo'r peth.

Gwneith hi ddim lles imi, chwaith, a finnau'n iawn fel ydw i. Dw i byth wedi ddallt y pwynt i ffilings. Mae bob un dw i wedi ei chael wedi syrthio allan ac yn cael eu traflyncu gennyf.

Ond mae gen i ofn. Mae meddwl am cael nodwydd yn fy ngheg yn gwneud imi deimlo'n sal iawn iawn. Am 9 y bora, eniwe.

Mi eshi weld y physio yn 'Sbyty Gwynedd ddoe ar gyfer dy mhen glin a mi roddodd hithau ymarferiadau imi wneud ond dw i ddim am achos rebal bach dw i.

Nessun commento: