venerdì, agosto 25, 2006

UFOs yn Rachub

Ia wir, ac nid son am Sheila ac Eric dw i.

Fel hyn y bu hi; roedd hanner Rachub heb drydan am thua pedair awr a hanner neithiwr. Roedd rhywun wedi taro mewn i un o'r polion letric a llwyddo gadael rhan isaf Rachub heb olau. Sbwci ydoedd yn wir. Fe es i a 'Nhad am dro rownd Rachub, dim ond er mwyn gweld lle oedd efo golau ac ati.

Braf ydyw blacowt. Mae pawb yn mynd ar y strydoedd ac yn cwyno am ba mor felltigedig ydyw pethau. Ond wedi mynd o Llan dyma fi'n edrych fyny i'r awyr a gweled rhywbeth gwyn od yn sgleinio, ac yn symud yn sydyn iawn. Nid hofrennydd nac awyren mohoni - doedd 'na'm tail-lights arni, ac nid oedd yn symud fel un, ychwaith. Roedd hi tua hanner ffordd drwy'r awyr, ac yn mynd am y dwyrain ac yn symud braidd yn grynedig ac igam-ogam. Fe fuon ni'n ei gwylio am tua dwy funud (yn lythrennol) cyn iddi ddiflannu.

Dyewdodd Dad mai lloeren ydoedd, ond welish i'r un lloeren yn symud cyn gyflymed neu mor rhyfedd. Erratic movements oedd chwedl Dad wrth ceisio egluro i Mam. Goin' zig-zag udish i. Ond mae hi'n 'chydig o ddirgelwch.

Nid hwn mo'r tro cynta' i Ddyffryn Ogwen gael ei styrbio gan bodau o eraill blanedau, wrth gwrs. Dw i'n cofio, ychydig o flynyddoedd nol a minnau ddim eto wedi mynd i'r brifysgol fe fu cynnwrf mawr yn Nyffryn Ogwen oll pan welwyd goleuadau mawrion yn erbyn yr awyr a'r cymylau am filltiroedd. Ac yn wir ichwi fe fu cynnwrf. Es o gwmpas ar fy meic - roedd pawb yn Tyddyn Canol allan yn edrych, ac Ike Moore (alci sydd erbyn hyn yn gelain) yn tynnu lluniau efo'i gamera. Lawr i Goetmor yr es wedyn a roedd pobl yn y stryd yn edrych, ac un dyn efo'i gamcordyr.

A'r diwrnod wedyn bu i bawb glywed mai goleuadau o glwb nos Amser ydoedd, a theimlem oll yn sili, braidd.

Nessun commento: