venerdì, gennaio 13, 2006

Yr Wythnos Gyda Hogyn o Rachub

"Y ll'godan fawr a'r cangarŵ, i mewn i'r arch â nhw" - Dyfed Williams, Gwalchmai, heb golur

Hawddamor niferus gyfeillion! Da ydyw blog er mwyn cael rhoi lluniau annifyr i bobl i gynulleidfa lled-eang, yn de? Fodd bynnag, dw i wedi cael wythnos gynhyrchiol a dw i eisiau ei rannu gyda chi. Chi, wedi'r cyfan, yw sail fy modolaeth.

Cafwyd hwyl mawr yn Theiseger Street (drewllydle) gan gloi Llinos allan a thaflu dŵr drosti, a wedyn cloi Haydn allan a thaflu dŵr drosto fo (a dueddodd i anweddu cyn ei gyrraedd achos oedd o'n boeth o flin. Haydn = Blin. Haydn Blin). Roedd Llinos yn crio achos 1. doedd ganddi'm slipar a 2. mae hi'n fabi. Mi bwdodd a mynd i fyta quiche salad.

Aeth Lowri Dwd (cowabunga!) a minnau fynd i'r undeb i ddechrau trefnu trip i Brâg ym mis Ebrill. Fi sy'n ei threfnu ond oeddwn eisiau dylanwad call gyda mi. Nis ffeindiais hynny felly dyna pam yr euthum gyda Lowri Dwd. Eniwe, tyrnowt da i weld, edrych ymlaen yn arw! Mae peint am 20c yn swnio'n lithal. Y peth ydi fel y gwyddoch, efallai, mae gennai dueddiad o ddiflannu ynghanol sesh a deffro fyny'n rhywle rhyfedd unwaith y flwyddyn, a myn uffarn dw i'n gobeithio nad âf i Brâg a deffro'n Warsaw. Mi baciai'n Polish For Beginners jyst rhag ofn.

So dw i wedi cael wythnos gynhyrchiol tu hwnt yn raddol yfed fy hun i'r bedd, trefnu gwneud hynny mewn gwlad arall a thollti hylif dros jinjyrs a josgins o ardal Rhuthun. Braf bydd dechrau darlithoedd hefyd yn o fuan, fel na fyddai'n gallu dod ar-lein fel hyn am un y bora a 'sgwennu blogiau diwerth! Sdawch! xxxxxx

1 commento:

Anonimo ha detto...

sean in gyffin is a child abuser