venerdì, marzo 17, 2006

Yr Arall-fyd

Cofio fi'n sal 'chydig o wythnosau'n ôl? Mynd ar gwrs o Penecillin ac ati? Methu llyncu dim? Chwilio am sympathi ar bob gornel? Wel dw i'n dechrau teimlo fel hynna eto. A dw i'm yn synnu chwaith achos dw i'm wedi bod ers alcohol ers dros wythnos. Dw i wedi f'argyhoeddi fy mod ar gyrion marwolaeth, ac yn barod i groesi i'r ochr draw.

Sut le ydi'r ochr draw, tybad? Ar fy myw, dw i'n gobeithio ei bod hi'n well le nac Aberystwyth (dim ond o ran awyrgylch, pobl, neuaddau myfyrwyr, bariau a naws chyffredinol. Dim arall.), ac yn gyfuniad goruwchnaturiol o Rachub, Caerdydd a chartref fy ewythr yn Yr Eidal, efo CD Mim Twm yn cefndir ar 'repeat' a gwin coch yn llifo i mewn i afon o Fosters.

Serch hynny, cofio The Little Mermaid? Na fi. Mae genod Theiseger Street yn ddigon o sados i'w wylio drosodd a throsodd, gyda amryw o ffilmiau Disney arall, a udodd nhw wrtha fi mai fi ydi'r 'gwylan gwirion' yn y ffilm. Dal ddim yn cofio? Na fi, ond hwn oedd o...


Dw i'm yn sicr pwy fysa'r Little Mermaid, chwaith. Dim ffycin neb dw i'n nabod, eniwe. Gas gennai'r hanner-pysgod. Maesho gyrru nhw nôl i'r môr o le y daethant, fel y rhai drwg ar Stingray a Saeson.

Nessun commento: