venerdì, maggio 04, 2007

Gif yp, cwsg, Boost, blaaah

Dyna ni. Mai’n gif yp arna’ i. Dw i yn strachu cadw fy llygaid wedi agor (newydd sylwi ar hwn. 'Ar agor' oeddwn i'n feddwl - ffacin gradd papur toiled da i ddim uffern). DWYAWR o gwsg! Dydi hyd yn oed Lucozade a Boost heb roi, wel, boost i mi. Ac am ryw reswm mae fy mraich dde i’n brifo. Efallai fy mod i wedi cysgu ar y remôt.

Mi ddarllenais stori ar wefan y BBC am Rose yr Afr a briodwyd gan ddyn; bu iddi farw yn gadael plentyn a gŵr dynol (Lowri Dwd, mae hyn mor debyg i sut bydd dy fywyd di dyw rhywun methu dweud digon). Roedd yr afr yn edrych ychydig dan oed i mi. Sut oedd ganddynt blentyn, actiwli? Be ‘di enw’r pethau Groegaidd mytholegol hanner-gafr hanner-dyn ‘na (Kath Jones hah!)?

A ddyweda’ i rywbeth arall i chi dw i ar Facebook a Bebo ac yn hapus iawn yno diolch yn fawr iawn i chi am eich consyrn. Ond be ddiawl di’r dîl efo pobl yn rhoi lluniau ohonyn nhw’u hunain yn ifanc neu’n fabanod i fyny? Ydyn nhw go iawn yn meddwl eu bod nhw’n ciwt; achos mi ddyweda’ i wrthoch chi, dydyn nhw ddim. Neu, gwaeth fyth, a ydynt mor hyll fel nad ellir dangos i’r byd erchyllter llawn eu hwynebau afluniaidd, sâl? [Ebe fi, sydd â darlun South Park ohonof ar y Facebook yn lle llun. Ond yn wahanol i un pawb arall, mae hwnnw’n debyg iawn i mi. Gofynnwch i unrhyw un sy’n f’adnabod “ydi hwnnw’n edrych fatha fo?” ac mi atebant “ydyw, yn ddi-os”]

Dw i’n benderfynol o aros yn effro i weld saith o’r gloch, ac wedyn mi ganiatâf i fy hun gysgu. Fedra’ i ddim mynd allan heno, neu gelain a fyddwyf, a dyna fyddai colled i’r byd blogio.

Peidiwch â’i gwadu.


Ffac, oedd y cwyn yna’n teimlo’n well na gwleidydda. Croeso’n ôl, Hogyn o Rachub, croeso’n ôl.

1 commento:

Mari ha detto...

nid oedd owain nee yn fabi hardd.