venerdì, maggio 04, 2007

Dadansoddiad

Wel. Noson hwyr neithiwr a dw i’n dioddef heddiw yn ofnadwy wedi cysgu dwyawr. Dyma sut ydw i am ddadansoddi’r nos:

Llafur
Da: 26 sedd a hwythau mewn meltdown, a llwyddo dal eu seddau er y bleidlais. Fe ddylai Llafur fod yn hapus iawn bore ‘ma. Canlyniad yn Wrecsam yn un dda.
Drwg: Canran isaf o’r bleidlais ers Duw â ŵyr pryd yng Nghymru, ac ambell i berfformiad gwan iawn yn Llanelli neu Gasnewydd.

Ceidwadwyr
Da: Nifer eu etholaethau yn saethu fyny, sy’n addawol iawn ar gyfer yr etholiad cyffredinol. Yn ogystal, maen nhw’n ail agos mewn sawl sedd rwan, ac mae ganddynt le mawr i adeiladu yr berfformiad neithiwr yn 2011.
Drwg: Er gwaetha’r brolio, llwyddon nhw ddim ddod yn ail o ran seddau, ac mae neithiwr wedi profi y bydd y system bleidleisio yn ei gwneud yn anodd iawn iddynt wneud hynny fyth.

Plaid Cymru:
Da: Cynyddu y rhan fwyaf o’u mwyafrifoedd presennol, Ceredigion yn diogel iawn, a Llanelli yn ganlyniad gwych.
Drwg: Llwyddon nhw ddim fentro y tu allan i’w cadarnleoedd, ac ar sail canlyniadau’r Cymoedd yn barod dydi hi ddim yn edrych eu bod nhw’n barod i wneud, a byddan nhw ddim yn 2011.

Democratiaid Rhyddfrydol:
Da: Dod yn agos mewn ambell i sedd, a chael canlyniadau calonogol mewn llefydd fel Abertwe, Casnewydd a Phontypridd.
Drwg: Llwyddon nhw ddim yn eu prif targed, Ceredigion, o bell ffordd, a dydi Maldwyn ddim yn edrych yn ddiogel iawn. Pleidlais mewn sawl rhan o Gymru yn isel tu hwnt.

Felly dyna fy marn i. Mi af yn ôl yn awr i flogio anwleidyddol nes yr etholiad nesaf. Dw i’n teimlo’n eithaf, wel, fflat, ar y cyfan.

Diolch i bawb ddarllennodd y blog byw neithiwr (ac i Blamerbell am y plygs di-ri...!). Dw i'm yn meddwl y gwnaf i hynny eto oni bai fod diwrnod ffwr' o'r gwaith gen i!

Nessun commento: