martedì, maggio 01, 2007

Ieuan Wyn Jones (a phwt bach i Ellen)

Pwt bach i wleidyddiaeth heddiw yn unig, ac i Ieuan Wyn Jones.

Dydw i byth wedi bod yn ffan fawr i Ieuan, mi fedraf i ddweud hynny’n onest. Pob tro y llwyddodd ennill llywyddiaeth y Blaid, bu i mi bleidleisio yn ei erbyn. Byth erioed yr oeddwn i eisiau Ieuan fel arweinydd. Mi af cyn belled â dweud bod ffaeleddau 2003, a 2005 i raddau, yn fai arno i raddau helaeth. A gŵyr pawb nad rhywun i newid fy marn mohonof.

Rhyfedd felly sut y mae mis wedi llwyr drawsnewid fy marn ar Ieuan Wyn Jones. Nid yr arweinydd llipa mohono bellach; mae Ieuan bellach yn wleidydd. O safon. Pan mae o’n siarad, mae’n o’n deall ei bethau, yn ymladd ei gornel ac yn cynnal ei ddadl ag argyhoeddiad. Mae’n dod drosodd fel dyn penderfynol, cydwybodol ac egwyddorol. Dadleuwn i ddim bod ei gyfraniad i garisma yn debyg i gyfraniad Nike i blant bach yn Vietnam, ond pan mae’n siarad mae’n fy argyhoeddi. Dw i’n ei ymddiried, a dyma ddyn dw i’n teimlo sydd eisiau gwneud gwahaniaeth. Yn 2003 pleidleisiais i dros Blaid Cymru. Y tro hwn dw i’n pleidleisio dros Blaid Cymru - ac i Ieuan Wyn Jones.

Roedd hwnnw’n fwy o bwt na thybiais. “Jason dim ond blogio am wleidyddiaeth wyt ti bellach” dywedodd Ellen Angharad i mi heddiw. Ydyw, mae Ellen Angharad yn lleddfu ei diwrnod gan ddarllen fy mlog. Cerddem ninnau’n dŷ heddiw i ganol dref, Ellen, y fi a Haydn, sy’n ŵr blin a chras a’i fryd o hyd ar sglodion a ffa pob (dydi o’m yn darllen fy mlog bellach; mae’n argyhoeddedig nad yw’n haeddu’r abiws y mae’n ei ennyn gennyf. Sy’n wir. Dylai pawb arall cymryd eu siâr o roi abiws iddo).

Felly cerddem dan yr haul. Mae’n ddiwrnod braf, y math o ddiwrnod i fwyta hufen iâ neu brocio pobl dew â mop cyn rhedeg i ffwrdd. Y math o ddiwrnod i orwedd ar laswellt, datgan siâp cymylau a phyrfio’n ddwys ar ba beth bynnag sy’n gwisgo rhywbeth yn uwch na’u pen-glin. Diwrnod i’r brenin, diwrnod i’r Pab, diwrnod i’r cyfieithydd a’r hwsmon (be ddiawl YDI hwsmon? A oes UNRHYW ddiben i’r swydd?).

Dyma restr o swyddi dibwynt:
- hogyn rickshaw
- pedolwr
- rheolwr Spar
- fforiwr Gwyddelig
- brenin
- tyddynwr

1 commento:

Bonheddwr ha detto...

Cytunaf a thi Jason. Mae Ieuan Wyn wedi perfformio'n dda iawn eleni!