martedì, maggio 22, 2007

Penderfyniad

Heliw blodau! Ar ôl nos Wener roeddwn i dal i deimlo’n sâl hyd ddoe, ond dw i’n teimlo’n well o lawer erbyn hyn. O ran fy salwch mae dau bosibilrwydd; y cyntaf yw y cefais fy sbeicio, a’r ail yw y cefais damaid o wenwyno alcohol. O ystyried na allwn i fyth ddychmygu neb yn fy sbeicio i er mwyn fy amharu mewn amryw ffyrdd, mi fentraf mai’r ail yw’r cynnig gorau.

Dw i rhwng mynd adref y penwythnos hwn ai peidio. Mae ‘na flys am y gogledd gen i, a gallwn i ddim meddwl le gwell na Bethesda am ŵyl y banc, ond eto mae’n drafferth fawr a ‘sneb isio mynd i bysgota efo fi felly peryg mai Caerdydd fydd â’r fraint o’m presenoldeb. Druan.

Allwn i ddim aros, cofiwch, pethau i’w gwneud.

Nessun commento: